13. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad koja se održala protekloga tjedna u vijećnici Općine Skrad održala se bez nekoliko vijećnika.

U aktualnom satu bilo je nekoliko pitanja vezanih uz šetnice u Zelenom viru i statusom Vojnog doma na Šiljaru /Ivana Poljančić Beljan/ i sigurnosnom stanju u Općini uz migrantska kretanja /Dubravko Grbac/…

Načelnik Damir Grgurić odgovorio je kako su šetnice oko Zelenog vira prohodne te kako bi TZ Općine trebala izvršiti dodatnu markaciju šetnica, posebno iznad Muževe hižice prema željezničkoj stanici. Što se tiče Šiljara Grgurić je rekao kako Ministarstvo državne imovine trenutno želi prodati Šiljar za 770 tisuća kn ili dati taj prostor u koncesiju na 50 godina uz 50 tisuća kn koncesijske naknade godišnje…iako je procjena tog prostora bila oko 330 tisuća kn. Grgurić dodaje kako će se voditi dodatni razgovori sljedećih tjedana.

O migrantima Grgurić kaže kako oni prolaze dijelovima Općine, kako su u Hosniku i Goranima primijećeni pokušaju ulaska u kuće no bez većih šteta ali i kontakata s lokalnim stanovništvom.

U odgovoru načelnika Grgurića o Šiljaru osjećala se lagana nervoza i nezadovoljstvo odnosom države prema lokalnoj samoupravi. Kako bi se pitanje Šiljara ublažilo Grgurić je dodao kako je desetak projekata kandidirano prema EU i državi te se očekuje prihvaćanje i realizacija istih, od rekonstrukcije ceste prema Zelenom viru /9 milijuna kn/, vidikovca Perić, pješačke staze od Zelenog vira do Ložca, radova na kuglani, cesti prema Žrnovcu te gradnji vatrogasne garaže.

Uz kvorum sve su točke dnevnog reda prihvaćene jednoglasno. Tako je usvojen zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, donijeta je odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g. gdje bi se kroz desetak pristupnih točaka /stupova s antenama/ Skrad pokrio brzom wi-fi mrežom, postavila bi se punionica električnih bicikala, kasnije i električnih automobila.

U odluci o uvjetima korištenja Doma kulture u Skradu on će se naplaćivati s 150, 250 i 500 kn ovisno o dužini i prostoru koji se iznajmljuje. Donijeta je odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o cesiji s DVD-om Skrad radi nabavke vatrogasnog navalnog vozila vrijednosti oko 30 tisuća eura u Poljskoj, prihvaćeno je izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.03.2019.g. koje nije trošeno.

U izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2018.g. vidljiva su sredstva iz kojih će se nabaviti eko kontejneri /zeleni, žuti, plavi i smeđi/ za domaćinstva radi razvrstavanja otpada no kada će oni stići korisnicima se ne zna jer distribucija ide sporo. Na kraju je donijeta odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2019.g. te je prihvaćeno izvješće o radu i poslovanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za 2018.g.

Na zamolbu Berislava Mancea iz Hlevci, za ustupanje k.č.br. 8777/17, 8777/18, 8785/3 i 8778/5 k.o. Divjake /stari put/ bit će odgovoreno po dobivanju odgovora od pravne službe, no po svemu rečenom moguća je jedino prodaja tih čestica, jer načelnik Grgurić kaže kako općina „ne smije pokloniti već prodati“ što je i dosada bio uobičajeni postupak…