Na čelu Kinološkog društva Skrad u iduće četiri godine bit će Toni Ribić, odlučeno je to na redovnoj izbornoj skupštini udruge koja broji preko trideset ljubitelja pasa, koju u većini čine vlasnici lovačkih pasa.

Na izbornoj skupštini okupilo se 18 članova društva. Skupštinu je otvorio dosadašnji predsjednik Miroslav Grgurić koji je pozdravio sve nazočne članove te načelnika Općine Skrad Damira Grgurića.

U izvješću o radu za 2018. predsjednik Grgurić kaže:“Ova Godina je bila godina bez većih aktivnosti. Radilo se na redovnim aktivnostima vezanim uz uzgoj pasa, provođenju novog zakona o dobrobiti pasa, edukaciji vlasnika pasa, seminarima za voditelje uzgoja pasa… Ponosni smo na dobivenoj nagradi Općine Skrad za 15 godina rada. Značajno je da smo se konačno dogovorili s LD Jelen Skrad Ravna Gora i Lovačkim savezom o korištenju prostora na Šerementovu za aktivnosti koje provodimo s psima. Mislim da smo u proteklim godinama naš osnovni cilj, okupljanje uzgajivača, vlasnika i ljubitelja lovnih i ne lovnih pasmina pasa usmjeren na unaprjeđenje kinologije i poticanje na uzgoj i školovanje pasa ispunili. Uz to zahvaljujem se svima koji ste me podržavali i radili zajedno sa mnom proteklih 16 godina. Došlo je vrijeme da mlađi preuzmu vođenje društva.“

Financijski udruga posluje stabilno, financira se iz članarine koja iznosi 250 kn i donacija Općine Skrad. U planu rada za 2019. godinu kinolozi planiraju organizirati utakmicu pasa na divlju svinji u gateru na Šerementovu, izložbu pasa, specijalku za 2. i 9. skupinu pasa s dodjelom kandidature CAC u Skradu uz Dan Općine Skrad u kolovozu te u rujnu ispit i ocjenjivanje pasa jamara u radu…

U nastavku skupštine razriješeno je staro rukovodstvo te izabrano novo. Izvršni odbor čine Toni Ribić – predsjednik, Igor Kolenc – tajnik te članovi – Ladislav Podnar, Dmitar Škorić, Branimir Panijan, Miroslav Grgurić i Ivan Fabijanić. Nadzorni odbor čine Matija Jerbić, Nenad Ribić i Rade Trbović, stegovni sud Predrag Kovačić, Mladen Mauhar, Boris Mulc i Rade Trbović, vođa uzgoja je Branimir Pavijan, referent za tetoviranje Rajko Štimac te blagajnik Zlatko Marincel.

Kinologe je pozdravio načelnik Općine Damir Grgurić rekavši kako će Općina podržavati rad udruge, pomoći organizaciju izložbe pasa i ako treba dati potporu u ljudskom potencijalu…

Novi predsjednik Toni Ribić zahvalio je na izboru te nastaviti uspješno voditi udrugu uz podršku svih članova kao i dosadašnji predsjednik Miroslav Grgurić.