Željko Delač, rođen u selu Sleme kraj Skrada, koji je Osnovnu školu pohađao u Gornjoj Dobri i Skradu uz Dane općine Skrad postavio je izložbu svojih slika u Domu kulture u Skradu.

Željko Delač slika desetak godina, ponajprije “za svoj gušt” , a aktivnije to čini učlanjenjem u Likovnu udrugu “Veli pinel” u Kostreni gdje svoje slikarsko znanje nadopunjuje pod stručnim vodstvom voditelja. Voditelj je likovne udruge “Kvarner” na Podvežici u Rijeci. Aktivan je sudionik na brojnim likovnim manifestacijama na području svoje i susjednih županija. Bilježi nastup na više od četrdesetak skupnih izložaba i postavlja preko tridesetak samostalnih izložaba od Kvarnera do Gorskog kotara.

Zapažena je njegova humanitarna djelatnost koja se ogleda posebice u likovnom radu sa štićenicima Udruge za osobe s mentalnom retardacijom „SRCE“ u Rijeci. Vrijedno je spomenuti da je i organizator likovnih događanja na području rodnog kraja. Tako je i ove godine Željko Delač postavio uz Dan općine Skrad izložbu svojih radova koja je pobudila interes gostiju i domaćina na sam Dan općine 10. kolovoza kada je i otvorena. Tom prilikom Željko se zahvalio Općini Skrad koja mu je omogućila da se predstavi Skrajanima i gostima tog dana te ujedno pozvao Gorane da je razgledaju.

Izložba će biti otvorena do 25. kolovoza…