U Domu kulture u Skradu župan Zlatko Komadina sa suradnicima održao je sastanak s gradonačelnicima i općinskim načelnicima s područja Gorskog kotara. Na sastanku je bilo riječi o financiranju zimske službe i mogućnosti ponovnog pokretanja hemodijalize u Delnicama.

Nakon sastanka, župan Komadina je izjavio da rješenja za probleme u Gorskom kotaru ima, samo je pitanje tko je za njih zadužen. “Činjenica je da Gorski kotar ima povećane troškove u mnogo čemu, a ovaj put smo razgovarali o troškovima čišćenja snijega koji su dosegli 10 milijuna kuna. Mislim da smo postigli dogovor s resornim Ministarstvom i Hrvatskim cestama da se taj iznos isplati s pozicije Hrvatskih cesta goranskim gradovima i općinama. Trošak Županijske uprave za ceste je 5 milijuna kuna veći nego lani, a taj dio ćemo vjerojatno morati nadoknaditi rebalansom županijskog proračuna i proračuna ŽUC-a”, rekao je Komadina.

Župan je napomenuo da se razgovaralo i o Županijskom linijskom javnom prijevozu za koji je dogovoreno da se dodatno sufinancira Gradove Vrbovsko i Čabar s obzirom da imaju najviše kilometara i naselja te da su u dosadašnjoj raspodjeli za razliku od drugih gradova i općina dobili manji dio sredstava od ukupno traženog. “Ubuduće ćemo osigurati stavku od 500 tisuća kuna u županijskom proračunu koju će Gorani sami raspodijeliti za linijski prijevoz dogovorom na koordinaciji”, zaključio je Komadina.

Na pitanje novinara može li Županija utjecati na Ministarstvo po pitanju indeksa razvijenosti s obzirom da su zaustavljene investicije pojedinih gradova i općina u Gorskom kotaru, župan Komadina je rekao da će PGŽ i mimo indeksa u Čabru i Vrbovskom raditi energetsku obnova škola. “Nije dovoljno gledati kune po stanovniku jer tako ispadaju veliki prosjeci na razini Hrvatske. Trebaju se uzeti u obzir i specifičnosti kao što su količine snijega, temperatura i druge stvari koje su specifične za život u planinama jer jedini planinski dio u kojem žive svi ljudi upravo je Gorski kotar”, kazao je Komadina.

O temi hemodijalize u Delnicama župan je rekao da od 12 osoba iz Gorskog kotara kojima je potrebna hemodijaliza, 4 osobe idu na dijalizu u Ogulin, dok ostali putuju u Rijeku u kojem je vrhunski centar za dijalizu. “Potrebno je omogućiti kraći period čekanja te smo razgovarali da pojačamo prijevoz dodatnim vozilima kojim bi dijalizirani osobama skratili vrijeme putovanja u Centar u KBC-u u Rijeci.”

Načelnik Skrada Damir Grgurić izjavio je da se ne slaže sa trenutnom indeksacijom rekavši da ljudi koji rade na novom Zakonu ne prepoznaju zemljopisne specifičnosti Gorskog kotara. “U Gorskom kotaru ima više oborina nego igdje u Hrvatskoj, a usporedbi s ostalim gradovima i općinama koji su u istom indeksu razvijenosti kao i mi, i do 4 puta više. Ove zime imali smo povećane troškove čišćenja snijega i smatramo da troškove najvećim dijelom treba podnijeti država, a ne samo lokalna samouprava. Troškovi čišćenja snijega ove godine bili su oko 15-20 % našeg proračuna što je ove godine iznosilo oko 600-700 tisuća kuna, a prijašnjih godina za istu stavku trošili smo između 150-200 tisuća kuna. Tražimo pomoć države jer ne može uvijek uskakati Županija”, rekao je Grgurić.

Uz gradonačelnike i načelnike s područja Gorskog kotara, sastanku su prisustvovali zamjenici župana Marko Boras Mandić i Petra Mamula, pročelnici Goran Petrc, Valerij Jurešić, Đulija Malatestinić i Nada Milošević te ravnatelji ŽUC-a i Doma zdravlja PGŽ Georg Žeželić odnosno Vladimir Mozetič sa suradnikom.