6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Skrad koja se održala u četvrtak, 29. ožujka 2018. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Skrad obilježila je rasprava o statusu prostora zatvorene poslovnice Erste banke. Nakon što se Erste banka odlučila zatvoriti i prodati poslovni prostor u Skradu, ponuda je došla na stol vijećnika Općine Skrad. Između redaka za poslovni prostor je zainteresirana i vlasnica kafića Stop što je dodatno potaklo raspravu o kupnji tog prostora od strane Općine. Tako je načelnik Općine Damir Grgurić rekao kako kupnjom taj prostor nebi ostao prazan jer ima zainteresiranih za najam. Vijećnici Dubravko Grbac, Ivana Poljančić Beljan, Katarina Podnar i Tonček Kezele rekli su kako bi bilo dobro pregovarati s čelnicima Erste banke i saznati najpovoljniju cijenu prodaje te potom ponuditi taj prostor u najam…Općina bi kupnjom tog prostora zaokružila cjelinu oko starog hotela Zeleni vir.

Početkom sjednice u aktualcu pitanje zaštite starog hotela postavio je Saša Gorupić, dok je Dubravko Grbac pitao kada će se sanirati urušeni šajer u gornjem Skradu. Načelnik je odgovorio kako se mogu ulazi u stari hotel zatvoriti usb pločama i nadzorom, dok će se šajer pokušati riješiti ovog vikenda ili početkom sljedećeg tjedna a dotad će se pokušati osigurati sigurno prometovanje vozila i pješaka tim dijelom Selske ulice.

Potom je usvojen dnevni red od 14 točaka, usvojen je zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, donijete su Odluke, o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Općine Skrad, o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, trećim izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad, o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2018.godini te o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017.godinu. U nastavku sjednice prihvaćena su Izvješća, o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 31.12.2017.godine, o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godine, o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu, o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2017.godine, o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2017.godinu.

Listanjem svih prihvaćenih odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada je interesantna za javnost jer po svemu sudeći dolazi do poskupljenja te usluge a uz to žitelji će se morati priviknuti na sortiranje otpada svojih kućanstava, raditi male kompostere u svojim dvorištima za biorazgradivi otpad…Novi cjenik još nije predstavljen, niti nekakav probni izračun tako da su vijećnici ovu odluku prihvatili bez cjenika na koji bi suglasnost trebao dati načelnik Općine.

Krajem sjednice prihvaćena je Zamolba grada Hrvatske Kostajnice za pomoć stradalima i sanaciju štete nastale vremenskim nepogodama te su vijećnici odlučili odreći se dnevnice od ovotjedne sjednice vijeća što će iznositi oko 4 tisuće kn. Na kraju je prihvaćen financijski plan Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ i projekcija plana za 2019. i 2020.g. te novi ugovor Centra.