Članovi udruge ljubitelja pasa KD „Skrad“ uspješno zastupaju interese najboljeg čovjekovog prijatelja. Većinu u udruzi čine vlasnici lovačkih pasa, lovci te se na redovnoj godišnjoj skupštini okupilo njih šesnaest.

U izvješću o radu predsjednik Miroslav Grgurić istaknuo je kako je prvi cilj udruge okupljanje uzgajivača, vlasnika i ljubitelja lovnih i ne lovnih pasmina pasa usmjeren na unaprjeđenje kinologije i poticanje na uzgoj i školovanje pasa. Udruga je u protekloj godini najviše vremena utrošila na organizaciju revije i izložbe pasa 2. i 9. skupine.

Financijski udruga posluje stabilno, financira se iz članarine i donacija Općine Skrad. Prihodi u 2017 godini su bili oko 21 tisuću, rashodi oko 18 tisuća kn, te je saldo računa oko 23 tisuće kn. U planu rada za 2018. godinu kinolozi planiraju organizirati izložbu i smotru pasa, specijalku za 2. i 9. skupinu pasa /mogućnost za sve skupine pasa/ s dodjelom kandidature CAC u Skradu uz Dan Općine Skrad u kolovozu te ocjenjivanje pasa kao svake godine dosad…ako Hrvatski kinološki savez prihvati zahtjev skradskog društva koji je odaslan nakon roka za prijave aktivnosti…

Članovi Skupštine razriješili su dosadašnjeg tajnika te izabrali novog, Igora Kolenca. Izabran je i nov Nadzorni odbor, Nenad Ribić i Boris Mulc.

U raspravi zajedničko je mišljenje sviju prisutnih da dva saveza, Kinološki i Lovački, ne mogu jedan bez drugog. Radi se o istim ljudima kojima krovne organizacije imaju lošu suradnju… Uz to kinolozi su potakli raspravu o novim zakonskim rješenjima o držanju pasa te su otvorenim pismom pozvali Općinu na suradnju u donošenju uredbe na općinskoj razini, na što je načelnik Grgurić rekao kako će taj posao prepustiti Udruzi uz obvezu da tekst buduće uredbe bude u skladu sa Zakonom…

Kinologe je pozdravio načelnik Općine Skrad Damir Grgurić rekavši kako mu je žao zbog zakašnjle kandidature za Izložbu, kako će Općina podržavati rad udruge i pomoći oko organizaciju kolovoške izložbe pasa…ako je bude. Uz to pomoći će i sufinancirati stručno usavršavanje uzgajivača pasa u Karlovcu.