Erste banka mogla bi uskoro zatvoriti svoja vrata

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Skrad obilježila je problematika budućeg zatvaranja podružnice Erste banke u Skradu. Skrad bi do kraja zime 2018. godine mogao ostati bez poslovnice Erste banke. To se da iščitati iz poslovne ponude banke o prodaji poslovnog prostora koja je došla na stol Općine Skrad i bila je dio rasprave vijećnika Općine Skrad. Poslovni prostor banka prodaje za oko 160 tisuća kn. Iz osvrta načelnika Općine Damira Grgurića daje se zaključiti kako Skrad nije zadovoljan odlukom da se banka zatvori, već postoje ideje o skraćenom radnom vremenu, sufinanciranju djelatnika u banci, dok je zatvaranje kao zadnja mogućnost koju žele vijećnici. Tako vijećnik Dubravko Grbac kaže kako su o banci ovisni umirovljenici i tvrtke koje djeluju u Skradu koje koriste usluge… Vijećnik Tonček Kezele se pita zašto banka ne bi radila dalje i da se o tome Općina založi u razgovorima…Načelnik Grgurić zaključuje kako bi Hrvatska država mogla, kada bi to stvarno željela, unaprijediti život ruralnih područja zadržavanjem poduzeća i povećanim zapošljavanjem a ne prebacivanjem zaposlenih u veće gradove i centre, Zagreb, Rijeku… što je vidljivo zadnjih godina.

U aktualnom satu vijećnici Dušan Štimac i Dubravko Grbac pitali su što je s kanalizacijom na Šiljaru gdje dolazi do izlijevanja otpadnih voda koja zamrzava na nižim temperaturama, hoće li se cesta od Skrada do Iševnice sanirati zbog iznimno lošeg stanja te javne rasvjete koja je dijelom zapuštena a tiče se oštećenih stupova i neispravnih rasvjetnih tijela.

Načelnik Damir Grgurić odgovorio je kako je za kanalizaciju nadležan Komunalac, kako će Općina na tom dijelu ceste pojačano sipati pijesak. Cesta od Skrada prema Brodu na Kupi je u planu županijskih cesta za 2018. godinu kada bi se trebala rekonstruirati a prije toga bi se položile i vodovodne cijevi do sela Zakrajc. Javna rasvjeta se održava, mijenjat će se oštećeni stupovi kao i rasvjetna tijela koja ne svijetle. U centru Skrada HEP bi trebao postaviti u sklopu osvjetljavanja dijela Goranske ulice prema Podsteni novu LED rasvjetu.

Izglasan rebalans za 2017 od 5,124 milijuna kn

U sklopu dnevnog reda odrađeno je 20 točaka, prve su se ticale zadnjih izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu te pojedinih programa a potom je na red došao Proračun za 2018. godinu. Što se tiče gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tu je utrošeno za Rekonstrukciju ceste Gornja Dobra – Žrnovac 60.000,00 kn, za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju hotela Zeleni vir 247.000,00 kn, za projektnu dokumentaciju adaptacije doma u Rogima 117.500,00 kn, za izgradnju poduzetničkog inkubatora 90.000,00 kn, za izgradnju potpornog zida na groblju u Skradu 95.370,00 kn te rekonstrukciju ceste u Malom Selcu 55.000,00 kn. Veća sredstva su utrošena i za održavanje komunalne infrastrukture, Usluge održavanja opreme 55.000,00 kn, Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 138.000,00 kn, Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete 22.000,00 kn, Zbrinjavanje otpada sa javnih površina 20.000,00 kn, Održavanje javnih i zelenih površina 42.000,00 kn, održavanje groblja 20.000,00 kn, Održavanje parkova 20.000,00 kn, Naknada za odlaganje kom. otpada Gradu Delnice 16.000,00 kn, Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kn, Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja 12.200,00 kn, Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 115.000,00 kn, Održavanje sakralnih objekata 21.000,00 kn, Obnova mostova i staza u Zelenom viru 20.000,00 kn, Adaptacija nadstrešnice u Zelenom viru 116.000,00 kn, Čišćenje snijega 349.800,00 kn te Adaptacija i opremanje prostora za mlade 10.000,00 kn. Ti programi su iznosili ukupno oko 1,7 milijuna kuna.

Načelnik Grgurić je posebno naglasio odličnu suradnju sa Županijom i pritom uputio zahvalu županu Zlatku Komadini na podršci i pomoći Općini Skrad.

Proračun za 2018. godinu težak 7,32 milijuna kuna

Po prihvaćanju rebalansa za 2017. godinu u iznosu od 5,124 milijuna kn otvorena je rasprava o Proračunu za 2018. godinu koji će iznositi 5,42 milijuna kn na prihodovnoj te 7,32 milijuna kn na rashodovnoj strani. Najviše prihoda će se ostvariti od poreza, oko 1,9 milijuna kn te pomoći države i županije, blizu 2 milijuna kn. Kod rashoda na plaće zaposlenih ide oko 840 tisuća kn, u sport i kulturu oko 251 tisuća kn, u socijalnu zaštitu i predškolski odgoj 673 tisuće kn, u turističke programe oko 1,5 milijuna kn, u programe poduzetništva i poljoprivrede 650 tisuća kn dok će blizu 3 milijuna kn biti utrošeno za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanje komunalne infrastrukture, Podizanje potpornog zida u ulici V. Nazora 44.500,00 kn, Nerazvrstana cesta Hlevci – Mrzla Kosa 1.000.000,00 kn, Rekonstrukcija hotela Zeleni vir 500.000,00 kn, Električna punionica 200.000,00 kn, Izgradnja poduzetničkog inkubatora 100.000,00 kn, moguća kupnja poslovnice banke 70.000,00 kn, Kupnja benzinske pumpe 400.000,00 kn, održavanje postrojenja i opreme 55.000,00 kn, Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 138.000,00 kn, Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete 22.000,00 kn, Zbrinjavanje otpada sa javnih površina 20.000,00 kn, Održavanje javnih i zelenih površina 42.000,00 kn, održavanje groblja 60.000,00 kn, Održavanje parkova 20.000,00 kn, Naknada za odlaganje kom. Otpada Gradu Delnice 16.000,00 kn, Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja 12.200,00 kn, Uređenje dječjeg igrališta 55.000,00 kn, Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 70.000,00 kn, Održavanje sakralnih objekata 21.000,00 kn, Izmjena krovišta na zadružnom domu Gornja Dobra 120.000,00 kn, Uređenje malog parkirališta 100.000,00 kn, Adaptacija nadstrešnice u Zelenom viru 34.758,13 kn, Adaptacija i opremanje prostora za mlade 10.000,00 kn, Adaptacija planinarskog doma u Rogima 117.500,00 kn, Pametna klupa u Zelenom viru 120.000,00 kn, Izgradnja vidikovca na Periću 350.000,00 kn, Geodetsko-katastarske usluge 50.000,00 kn, Čišćenje snijega 75.000,00 kn i Izmjene i dopune prostornog plana 100.000,00 kn.

O Proračunu je načelnik Grgurić rekao kako je rađen na realnim prihodima, kako će udruge imati slična sredstva kao i 2017. godine, kako će prema svima Općina izvršavati svoje obaveze.

O trogodišnjem planiranju vijećnik Grbac je rekao kako je on zbunjujući za one koji čitaju te planove na što je odgovorila Nikolina Crnković Đorđević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, kako je računalni program zaslužan za to…te kako se planiranjem ne može reći kada će neka sredstva sjedati u proračun te ih je bolje predvidjeti nego ne…

Po jednoglasnom usvajanju Proračuna vijećnici su prihvatili Programe proizašle iz Proračuna čime je zaključena zadnja ovogodišnja sjednica Vijeća. Na kraju je načelnik Općine vijećnicima i žiteljima Općine Skrad zaželio zdravlja i sreće u nadolazećoj 2018. godini.