4. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad se održala u četvrtak, 09. studenog 2017. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Skrad. Na početku aktualnog sata vijećnik Dubravko Grbac pitao je što se događa sa šiljarom i benzinskom pumpom, Dušan Štimac je li projekt Mlin propao te što je s kanalizacijom kod skretanja prema ulici Šiljar, tko se ilegalno spojio na nju i hoće li se po tom pitanju što učiniti jer otpadna, fekalna voda izlazi i ona će se zimi smrzavati i postat će taj dio ceste opasan za vozače.

Načelnik Damir Grgurić koji je na današnjoj sjednici prisegnuo za ovaj četverogodišnji mandat, odgovorio je kako Šiljar čeka odluku države, te kaže kako mu je smiješno kako se taj predmet ali i drugi vode, samo obećanja ali do kada, što se benzinske pumpe tiče čeka se nova prodajna cijena. Projekt mlin je zapeo zbog tehničkog problema, osovine koja povezuje vanjski kotač i unutarnje postrojenje jer drvena osovina nije u balansu. Tko će tu osovinu popraviti, izvođač ili Općina će se vidjeti…Što se izlijevanja otpadne fekalne vode na kraju ulice Šiljar tiče to spada pod ingerenciju Komunalca i koliko se zna oni imaju saznanja tko se prikopčao, o tome se po Skradu priča a na onom tko se prikopčao je da se zamisli o posljedicama jer kazne su visoke…Vijećnik Grbac dodao je kako se svi moraju držati zakona jer je on za sve isti.

Na kraju je načelnik Grgurić dodao kako se traže rješenja za malo parkiralište i park iznad njega, traži se dogovor s HEP-om o česticama koje su na tom prostoru, dali će se te čestice otkupiti, dali će ih HEP donirati Općini ili će Općina dobiti pravo građenja i održavanja to će se vidjeti…U postupku je i Zagrebačko odmaralište jer ih se grad Zagreb želi riješiti te će se započeti voditi razgovori…

Završetkom aktualca odrađeno je 11 točaka, usvojen je zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća, donijeta je tehnička Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Skrad, Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Općine Skrad kojom se želi oko 350 tisuća kn prenijeti na račun Općine za projekte u tijeku, stari hotel u Skradu i planinarski dom u Rogima.

Komunalne djelatnosti, zimsko održavanje lokalnih cesta na području Općine Skrad uz županijske ceste i Općinu Skrad vršit će obrt „Oblak“ iz Ravne Gore na dionicama Malo Selce-Bukov vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce, Hlevci-Ravna Gora, Hlevci-Hribac i Kupjak-Rogi-Buzin. Koju dionicu će čistiti u određenom vremenu određivat će Općina Skrad dok je vijećnik Grbac pohvalio rad zimske službe…

Potom je usvojen Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara i Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotara čime bi se stvorila jaka JVP Gorskog kotara u Delnicama, dok bi se DVD-ima smanjio broj obaveznih operativnih vatrogasaca s 20 na 10 što bi pojeftinilo troškove lokalnim dobrovoljnim društvima, Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Skrad, u nadzorni odbor «Komunalac-vodoopskrba i odvodnja» d.o.o. i «Komunalac» d.o.o. Delnice, imenovan je Ivan Crnković, prihvaćeno je izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.09.2017.g. koje se nije diralo.

Vijećnici nisu imali konkretnih prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci s područja Općine Skrad te se čekaju odgovori o prihvaćanju te dužnosti nekoliko osoba naše Općine. Na kraju je prihvaćeno izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za 2016.godinu. Načelnik Grgurić je pohvalio rad Centra koji ima poseban značaj za Županiju dok je vijećnik Grbac dodao kako se donošenjem novog zakona o poljoprivrednom zemljištu Općini nude dodatne usluge koje su besplatne…