Skradsko Općinsko vijeće održalo je svoju 11. sjednicu kojoj je prisustvovao načelnik Općine Dubravko Grbac . Uz 15 točaka dnevnog reda, na početku je vijećničku prisegu dala Đurđica Abramović, koja zamjenjuje Dubravka Grpca dok obnaša dužnost načelnika Općine. Vijećnici su izglasali uz sitne korekcije Odluku o naknadama troškova za rad članovima Poglavarstva, Općinskog vijeća i radnih tijela. Članovi Poglavarstva će mjesečno dobivati 400,00 kn (uz traženje mišljenja Povjerenstva za sukob interesa o isplati naknade za predsjednika Poglavarstva), predsjednik Općinskog vijeća dobivat će 400,00 kn mjesečno za pripremanje sjednica i 250,00 kn po sjednici, članovi Vijeća i predstavnici Poglavarstva na sjednicama Vijeća 250,00 kn a članovi radnih tijela će dobivati 100,00 kn po sjednici(svi iznosi su neto iznosi). Nije prošao prijedlog Mire Đorđević za povećanje naknade vijećnicima s 250,00 kn na 350,00 kn. Prihvaćen je prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine za 2005. godinu u iznosu od 4.867.506,00 kn uz napomenu da su u njemu značajne stavke bile tekuće potpore države i PGŽ u iznosu od 1.204.000,00 kn. Neutrošena sredstva iz 2005. godine će se namjenski utrošiti u ovoj godini i tu se radi o preko 500.000,00 kn za uređenje okoliša Doma kulture i vodovodnu mrežu u Selskoj i Vatrogasnoj ulici. Potom je prihvaćen prijedlog Poglavarstva o izmjeni Odbora za protupožarnu i civilnu zaštitu koju će ubuduće činiti Danijel Bertović, predsjednik i članovi Franjo Smažil i Josip Lisac dok će se Odbor za brigu o djeci i mladeži… dopuniti Marijom Božičević, predsjednicom udruge “Skradska žena”. Uz to prihvaćena je Odluka o prihvaćanju rashodovanja i otpisa dugotrajne imovine, izvješće o ostvarenju programa komunalne infrastrukture, odluka o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana za 2006., prijedlog sporazuma projekta “200 godina Lujzijane”, prihvaćen je zaključak o izradi razvojnog projekta “Projekt ukupnog razvoja Skrada” firme Project Management Consulting iz Rijeke uz zamjerku vijećnice Nade Podnar zašto to ne radi Regionalna razvojna agencija PGŽ PORIN uz Pins kao konzultanta, stručnog suradnika. Idući tjedan prići će se isplati naknada za štete od elementarne nepogode iz 2005. godine. Vijećnici su prihvatili poništenje natječaja i provedbu novog natječaja za popunu radnog mjesta komunalnog redara te ostavke natječajnog povjerenstva, odnosno predsjednika gosp. Hrvoja Zatezala i gđe. Vedrane Tomić. U obrazloženju ostavke Hrvoje je rekao „potkrala nam se nenamjerna pogreška jer je jedan dokument izabranog kandidata zaprimljen dan kasnije od navedenog roka a to se nama, natječajnom povjerenstvu, nije smjelo dogoditi. Nema opravdanja za to i moja ostavka je neopoziva“. Vijećnici oporbe Nada Podnar i Vladimir Mance su pozdravili Hrvojeve riječi, uz konstataciju kako bi tako trebalo uvijek reagirati kad se pogriješi, te kako uvijek ne treba gledati usko stranački, a odbore trebaju činiti ljudi koji žele i znaju raditi. Općinsko Poglavarstvo će imenovati novo natječajno povjerenstvo. Aktualni sat započeo je mr. Vladimir Mance pitanjem, prvo načelniku Općine, dodirnuvši zimsko održavanje prometnica, zašto je led na ulicama Skrada i postoji li mogućnost posipavanja pijeskom na koje je načelnik Dubravko Grbac odgovorio kako će se za sljedeću zimu taj problem riješiti najvjerojatnije zapošljavanjem komunalnog radnika na cijelu godinu, te pitanje predsjedniku Vijeća Dušku Zatezalu o njegovoj izjavi kako Vladimir Mance lektorira i uređuje članke lokalnog izvjestitelja na što je gosp. Zatezalo odgovorio kako to nije nigdje službeno rekao. Odgovor će dati u pisanom obliku. Vijećnica Mira Đorđević postavila je pitanja uz nedobivanje Poslovnika o radu Vijeća, što se dešava sa Hlevcima i spornom česticom na Šiljaru. Načelnik je odgovorio kako će Poslovnik vijećnici dobiti do iduće sjednice, po pitanju Hlevci u mirno rješavanje se uključilo i Poglavarstvo PGŽ dok je sporna čestica na Šiljaru još uvijek u postupku u Središnjem uredu za državnu imovinu.