3. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad, kojoj je prisustvovala zamjenica načelnika Natali Ribić i deset vijećnika, nije donijela ništa posebno, usvojen je zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2017. godinu, izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.06.2017.g., Program proslave Dana Općine Skrad 2017.g. i odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2017.g., tehnička odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad, odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2017.g. te odluka o kupnji službenog automobila i odluka o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Skrad.

U aktualnom satu vijećnik Dubravko Grbac pitao je što će biti s radovima na cesti od Podstene do kuće Tepšić i kada će se sanirati zavoj iznad Šubetovog mosta, vijećnik Dušan Štimac pitao je što je s kanalizacijom a vijećnik Milivoj Rupe koliko će koštati promjena mjesta kolektora i isplativost izmještanja u Donju Dobru.

Kako nije bilo načelnika na sjednici odgovorio je predsjednik vijeća Ivan Crnković. Što se tiče ceste nakon zemljanih radova i izmještanja električnih stupova Hrvatske ceste bi trebale izraditi potporni zid kako bi se spriječilo klizanje zemlje, dok bi se zavoj ponad Šubetovog mosta trebao rekonstruirati ove jeseni. Za kanalizacijsku mrežu Crnković je rekao kako bi trebalo doći do promjene mjesta kolektora koji bi se gradio za dvije Općine Skrad i Brod Moravice u Donjoj Dobri što bi u konačnici pojeftinilo i komunalnu naknadu. Što se tiče troška za te radove mišljenje je da je jeftinije graditi cjevovod do Donje Dobre nego graditi samostalan kolektor. Komunalac Delnice ima izračun pa će se njima uputiti upit na pitanje troškova kolektora.

Završetkom aktualca vodila se rasprava o polugodišnjem izvješću Proračuna, s prihodima od 2,164 milijuna kn i viškom na računu od pola milijuna kn, za koji je vijećnik Grbac rekao kako je nakon većeg broja godina on u pozitivi, pohvalio je racionalno poslovanje Općine ali građane koji vrlo redovito izvršavaju svoje obveze. Zatražio je da se naknade vijećnicima isplaćuju polugodišnje te postavio nekoliko pitanja uz stavke proračuna /244 tisuće ostali rashodi, 150 tisuća otkup zemljišta, gospodarenje Izletištem Zeleni vir, Dom u Rogima, benzinska stanica, trošak izbora…/.

Predsjednik vijeća Crnković odgovorio je kako zbog kružnog toka na Velikom selcu i zemljišta za autokamp na Podsteni treba izvršiti otkup zemljišta, kako izletištem gospodari PINS Skrad koji bi trebao brinuti o šetnicama i stanjem izletišta, kako se dom u Rogima treba srušiti i izgraditi novi novcima HTZ. Za benzinsku stanicu čeka se treća licitacija na koju bi se javila Općina…

Općina pred Veliku gospu slavi Dan Općine te su vijećnici prihvatili Program proslave uz djelomične izmjene. Uz svečanu sjednicu vjerojatno će biti otvoren i stari mlin na izvoru rijeke Dobre a u parku mladih bit će postavljena skulptura Goranske kiparske radionice iz Lokava. Vijećnik Grbac rekao je kako se moraju znati detalji svakog događanja uz Dan općine i kao takav se može tada i prihvatiti jer Općina dijelom sufinancira ista.

Ove godine javna priznanja primit će folklorna skupina Skračka deca /povelju s novčanom nagradom od 2 tisuće kn/, udruga Skradska žena Pohvalnicu te geronto domaćice Davorka Srkoč i Vlasta Podnar Zahvalnice.

Uz nabavu službenog vozila rečeno je kako će to biti karavan vozilo i kako će cijena biti u skladu s mogućnostima Proračuna a ona će se rebalansom predvidjeti /vjerojatno između 120 do 150 tisuća kn/.

Što se tiče Savjeta mladih odaslat će se dopisi Udrugama koje su na Proračunu od kojih će se tražiti da „delegiraju“ jednu do dvije osobe do 27 godina starosti u to tijelo za koje se raspisuje već treći javni poziv te se vijećnici nadaju da će on biti do jeseni formiran.