Druga sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad održala se proteklog tjedna, dva tjedna po konstituiranju, uz izostanak vijećnika Kezelea i Gorupića. Na početku sjednice vijećnici Katarina Bertović i Anton Mance te zamjenica načelnika Natali Ribić potpisali su svečanu prisegu a potom je održan aktualni sat.

Vijećnik Dušan Štimac je pitao hoće li se do Dana općine otvoriti stari mlin na izvoru rijeke Dobre te kako riješiti problem starih kuća koje su na prodaju u Skradu, od kojih je jedna u centru prodana Romskoj obitelji…

Zamjenica načelnika odgovorila je kako će mlin biti otvoren uz Dan općine dok na problematiku prodaje kuća u Skradu Općina ne može utjecati te kako svatko može kupovati, bez obzira na nacionalnu pripadnost…pa bili to i pripadnici Romske manjine.

Vijećnik Dubravko Grbac pitao je što se planira s starim hotelom te mogućnošću boljeg informiranja vijećnika i javnosti o događanjima u Skradu… Zamjenica načelnika odgovorila je kako se planira obnoviti fasada i stolarija kroz natječaj Hrvatske turističke zajednice a potom unutrašnjost kroz neke druge fondove. Što se tiče informiranja javnosti Ivan Crnković odgovorio je kako će se takve informacije prosljeđivati ubuduće meilom te putem web stranica…uz standardno plakatiranje…“Informiranje treba poboljšati,“ zaključio je Crnković.

Bilo je i pitanja o Zelenom viru na kraju sjednica te kako radovi na gradnji novih hidrocentrala utječu na posjete Zelenom viru. Oporbeni vijećnici komentirali su kako ti radovi smanjuju promet izletišta, kako broja prodanih ulaznica tako i promet Planinarskog doma. Ivan Crnković je odgovorio kako će radovi biti zaustavljeni ovog tjedna i nastavljeni u rujnu.

No iz svega se da zaključiti da će ove godine prilazna cesta biti u lošem stanju, naročito nakon obilnijih kiša koje će isprati pješčano zemljane zakrpe kojima su krpana nastala oštećenja asfalta do izletišta tijekom prijevoza materijala za centrale do Zelenog vira kamionima…

Po aktualcu predsjednik vijeća Ivan Crnković predložio je dnevni red te je donijeto više odluka, Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad, Odluka o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Skrad, Odluka o imenovanju Odbora za proslavu Dana Općine, Odluka o utvrđivanju obilježavanja blagdana u 2017. godini, Odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i na kraju je prihvaćeno izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-31.03.2017.godinu.

Informacija o nekretnina označenih kao k.č. br. 3453/4 i 3453/6 k.o. Divjake, a tiču se dijela Parka mladih iznad malog parkirališta donijela je raspravu u kojoj je vijećnik Željko Grgurić izvijestio vijeće kako HEP-pogon Skrad nije zainteresiran za te čestice kojih je vlasnik te kako će Zagreb donijeti odluku o njima. Predsjednik vijeća Crnković dodao je kako se očekuje rješavanje Parka mladih i malog parkirališta u paketu te kako bi se u skorije vrijeme to moglo povoljno riješiti u korist Općine Skrad.