Dragi mještani Općine Skrad, ovim Vas putem želim pozdraviti, osvrnuti se na protekli mandat i predstaviti naš program za sljedeće četiri godine.

Vezano uz nedavno održanu konferenciju za medije u sklopu koje je SDP predstavio svoj program, osjećam se dužnim reagirati i opovrgnuti neistine.

Na samom početku želim opovrgnuti navod spomenut na navedenoj konferenciji o nenaplaćivanju prihoda i naknada koje je Općina dužna naplatiti. Općina sve navedeno (pravo služnosti, koncesije, zakupe poslovnih prostora, korištenje centralnog grijanja, koncesije, grobna mjesta, najam stanova i slično) naplaćuje od korisnika navedenih stavki. Nadalje, a vezano uz referendum spomenut od strane SDP-a, te apliciranje projekata kroz EU fondove, želimo ovim putem pojasniti svim kandidatima, ali i žiteljima Općine Skrad, da je cilj Općine povući što više sredstva kroz EU fondove, na čemu aktivno radimo. Europska unija daje namjenska sredstva i na žalost, mi ne možemo određivati niti utjecati na to što će se u datom trenutku financirati. No, upravo zbog toga što želimo povući što više sredstava, prijavljujemo projekte sukladno otvorenim pozivima. Tako smo na program Ruralnog razvoja, Podmjeru 7.2. (u sklopu koje se financiraju ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta) prijavili cestu Hlevci-Mrzla Kosa, dok na isti program, ali na Podmjeru 7.4. (u sklopu koje se također financiraju namjenski projekti) planiramo prijaviti Planinarski dom u Rogima, koji smo vratili u vlasništvo Općine i za koji smo izradili Glavni projekt te pripremili natječajnu dokumentaciju. Još jednom napominjem da su sredstva u okviru navedenih Podmjera namjenska, i ne možemo prijaviti niti spomenutu benzinsku stanicu, niti stari hotel „Zeleni vir“ na navedeni natječaj (natječaji u sklopi kojih bi mogli prijaviti te projekte trenutno nisu otvoreni), ali zašto ne iskoristiti otvorene natječaje i povući sredstva Europske unije za što je više moguće projekta?!

Nastavno, a što se tiče benzinske stanice, napominjem su sredstva za kupovinu benzinske stanice već osigurana u Proračunu Općine Skrad za 2017. godinu, čime dokazujemo da nam je navedena stanica na vrhu liste prioriteta i da to planiramo riješiti već ove godine. Osim benzinske stanice, prioritet nam je i stari hotel „Zeleni vir“, kojeg smo protekle godine uspjeli kupiti, uz pomoć Primorsko-goranske županije i vlastitim sredstvima, bez dizanja kredita. Od kad smo kupili hotel, aktivno radimo na procesu stavljanja u funkciju istoga. Izradili smo Glavni projekt, koji je temelj za daljnje radove, prijavili smo uređenje vanjskog dijela hotela (zamjena vanjske stolarije i fasade) na natječaj Hrvatske turističke zajednice te očekujemo i nadamo se pozitivnom odgovoru i skorom početku radova na istom. Ove godine svakako namjeravamo srediti vanjski izgled hotela, kako više ne bi narušavao centar mjesta, a potom krenuti i u daljnje radove. Spomenuti Šiljar nismo zaboravili, te apeliramo na Državu vezano uz spornu česticu i zaista se nadamo i radimo na tome da će uskoro biti razumijevanja od njihove strane kako bi se napokon i to riješilo. Osim navedenog, napominjemo da su vrata naše Općine uvijek otvorena za sve žitelje Općine Skrad, čije su ideje uvijek dobrodošle, a čije želje i osluškujemo kreirajući naše prioritete.

Zeleni vir smo uspjeli vratiti pod Općinu te smo Planinarski dom „Zeleni vir“ dali u zakup mladim poduzetnicima s područja naše Općine, generirajući na taj način višestruku korist. Koncesiju nad stazama i dalje ima Lokalna razvojna agencija PINS koja je prošle godine izvršila radove na uređenju stepeništa prema spilji Muževa hiža. Općina Skrad konstantno ulaže u razvoj Izletišta Zeleni vir, kojeg smatramo strateškim prioritetom i jednom od ključnih karika u lancu razvoja turizma Općine. U cilju proširenja turističke ponude i dodatne ponude Izletišta Zeleni vir nabavili smo električne bicikle. Ove godine odobrena su nam sredstva za adaptaciju nadstrešnice kod Planinarskog doma, koja je uslijed zuba vremena i nepogodnih vremenskih uvjeta pretrpila oštećenja te sada prokišnjava. Osim toga, Općina svake godine, nakon zimskog perioda, vrši popravke na stazama i mostićima koje snijeg i led redovito demoliraju. Trenutno je u Zelenom viru u tijeku izgradnja dvije male Hidroelektrane, od strane prihvatnog izvođača „Mala HE Zeleni vir“, kroz koje će se generirati obnovljiva hidroenergija, što smatramo izuzetno pozitivnim. Vjerujemo da će zbog prometovanja kamiona tom dionicom doći do određenih dodatnih oštećenja ceste za Zeleni vir, ali istu ćemo u narednom mandatu, uz pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, rekonstruirati i proširiti tako da će u budućnosti tom cestom moći prometovati i autobusi, a posjetitelji će se moći smjestiti u hotel „Zeleni vir“, te će im se na taj način omogućiti višednevni boravak u Skradu.

Također smo u proteklom mandatu izradili Glavni projekt za izgradnju Poslovnog objekta uz zgradu PINS-a od 1500 m2 koji će se graditi EU sredstvima, a koji će zasigurno generirati nova radna mjesta. Osim toga predstavljati će i mjesto okupljanja poduzetnika te održavanja raznih višednevnih konferencija u organizaciji i suradnji sa PINS-om, što će u budućnosti također koristiti i popunjavanju kapaciteta hotela „Zeleni vir“.

S obzirom na to da nam je u našoj Općini najvažnija kvaliteta života naših mještana, u proteklom smo mandatu činili sve što je u našoj moći da bismo im omogućili sve potrebno te da bi im maksimalno olakšali uvjete života u ovoj sredini. Što se tiče poduzetnika, provodimo program poticanja gospodarstva kroz koji našim poduzetnicima početnicima pružamo određene olakšice čime ih potičemo na poduzetničku djelatnosti i ostanak u našem kraju. Tokom zimskih uvjeta redovito održavamo prometnice, kako u samom Skradu, tako i u okolnim mjestima – svaki dan tokom zime sve su prometnice bile prohodne. U socijalnom programu uveli smo pomoć u kući. Brinemo o učenicima i studentima, dodjeljujemo im stipendije, a dodjeljujemo i stipendije za deficitarna zanimanja. Sufinanciramo besplatne udžbenike za sve učenike, a posebno brinemo o najmlađima te sufinanciramo boravak djeci u vrtiću, koji za Općinski proračun iznosi 390 tisuća kuna. Posebno brinemo o djeci s težom socijalnom situacijom, kao i o socijalno potrebitim obiteljima i pojedincima kojima uvijek izlazimo u susret kako bismo im omogućili kvalitetan život u našoj sredini. Svima kojima je to potrebno, a posebice bolesnima i nemoćnima, omogućujemo besplatan prijevoz na liječničke preglede. Sufinanciramo i potičemo rad svih udruga, od kojih neke imaju svoj vlastiti prostor, a drugima koje isti nemaju uvijek rado ustupimo neki od naših objekata, poput Doma kulture ili drugih. Sve navedene programe nastaviti ćemo provoditi i u narednom mandatu kako bi i dalje olakšali život našim mještanima.

Nismo zapostavili ni komunalni program, u okviru kojeg smo redovito održavali sve bijele i nerazvrstane ceste, a osim toga riješili smo divlja odlagališta i smetlišta. Asfaltirali smo cestu Sleme-Žrnovac, izgradili smo potporne zidove u mnogim naseljima, uredili smo okoliš crkvi u Skradu i Divjakama, izgradili smo rasvjetu novog groblja, obnovili smo Dom kulture u Skradu te seoske domove, kao i seoske vodospreme. Izgradili smo veliki dio vodovodne mreže, nastavili smo izgradnju kanalizacijske mreže i tim poslovima došli do 70 postotne izgrađenosti mreže, a dio ostatka smo kandidirali na EU fondove. Već u prva tri mjeseca ove godine odobreni su nam projekti, u okviru kojih su odobrena sredstva za sanaciju nerazvrstane ceste kroz Malo Selce te asfaltiranje nerazvrstane ceste Gornja Dobra-Žrnovac, a čekamo rezultate prijave na gore navedenu Podmjeru 7.2., za cestu Hlevci – Mrzla Kosa. Uskoro ćemo krenuti sa redovitim radovima na uređenju centra mjesta i sadnji cvijeća, što će biti znatno lakše izvesti čim nam Zavod za zapošljavanje ustupi radnike preko programa Javnih radova, koji provodimo proteklih godina i za koji se aktivno borimo da nam i dalje omogući da zaposlimo socijalno ugrožene skupine iz našeg mjesta, čime istima omogućujemo zaposlenje, a Općini radnu snagu za rad na održavanju i zaštiti okoliša.

Nadalje, u proteklom smo mandatu stvorili nova gradilišta i uredili stanove koje smo ponudili i dali u najam mladim obiteljima zainteresiranima za ostanak u Skradu. Prostornim planovima predvidjeli smo uređenje poslovnih zona za zainteresirane poduzetnike – prostorni planovi su raznih nivoa kojim bi se privuklo poduzetnike i koji bi u dogledno vrijeme trebali dati prve rezultate.

Naposljetku napominjem da smo u proteklom mandatu posebne snage morali usmjeriti na povratak imovine u ruke Općine Skrad na čemu ćemo i u narednom mandatu aktivno raditi te ćemo spriječiti bilo kakvo poklanjanje ili prodaju imovine koja bi mogla biti od financijske koristi Općini, a koja se događala u mandatu naših prethodnika. Osim toga, iskoristili smo znatne financijske i ljudske resurse za pripremu projektne dokumentacije (posebice Glavnih projekta i geodetskih i drugih elaborata) kako bismo planirane projekte mogli provoditi i/ili prijavljivati na natječaje. Nakon tih aktivnosti imamo spremne projekte koje ćemo prijavljivati čim se otvore pogodni natječaji. Također smo izradili Strategiju razvoja Općine Skrad (od strane EU definirano je da Strategiju moramo imati kako bismo se mogli prijavljivati na Europske natječaje), a u suradnji sa Primorsko-goranskom županijom radimo na projektu e-županija te izradi Plana energetski održivog razvitka, koji će nam također biti od koristi i donijeti dodatne bodove pri ocjenjivanju projektnih prijava.

Usprkos ukidanju brdsko-planinskog zakona od strane SDP-a, čime je došlo do znatnih smanjenja prihoda Općine, kao i brojnim drugim smanjenjima u financiranju naše jedinice lokalne samouprave, ponosni smo na činjenicu da smo ostvarili sve navedene programe i projekte, a i dalje ćemo se svim snagama truditi maksimalno iskoristiti Proračun, na dobrobit svih stanovnika naše Općine.

Žiteljima Općine Skrad želim na kraju predstaviti materijal koji u kratkim crtama sadrži ono na čemu smo radili i ono što ćemo, ukoliko nam daju povjerenje, učiniti u naredne četiri godine. Na kraju još jednom pozdravljam sve mještane uz želju da naša Općina i dalje bude ta koja brine za svoje mještane, koja im izlazi u susret i stavlja ih na prvo mjesto te za koje su vrata Općine uvijek otvorena!