Općinsko izborno povjerenstvo Općine SKRAD utvrdilo je, prihvatilo i objavilo kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Skrad tijekom današnjeg dana, 5.5.2017. Tko je na listama vidjet možete u nastavku članka.

LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SKRAD

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: DAMIR GRGURIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. DAMIR GRGURIĆ; HRVAT; SKRAD, VATROGASNA 2; rođ. 25.05.1961; OIB: 43144171848; M

2. IVAN CRNKOVIĆ; HRVAT; VELIKO SELCE, VELIKO SELCE 15; rođ. 16.06.1965; OIB: 00335465282; M

3. IVANA POLJANČIĆ BELJAN; HRVATICA; SKRAD, VATROGASNA 4; rođ. 23.11.1984; OIB: 52851648312; Ž

4. TONČEK KEZELE; HRVAT; SKRAD, GORANSKA 3; rođ. 06.06.1957; OIB: 65817814794; M

5. ANTON MANCE; HRVAT; SKRAD, SELSKA 14; rođ. 14.05.1993; OIB: 72163694881; M

6. MILIVOJ RUPE; HRVAT; SKRAD, TUŠKA 12; rođ. 10.04.1946; OIB: 44045218646; M

7. KATARINA BERTOVIĆ; HRVATICA; SKRAD, SELSKA 6; rođ. 20.03.1984; OIB: 80309044752; Ž

8. SAŠA GORUPIĆ; HRVAT; SKRAD, TUŠKA 5; rođ. 13.09.1977; OIB: 87475886271; M

9. JOSIP JURKOVIĆ; HRVAT; SKRAD, SELSKA 27; rođ. 05.02.1965; OIB: 02916727764; M

10. ZDRAVKO GRGURIĆ; HRVAT; VELIKO SELCE, VELIKO SELCE 23; rođ. 14.02.1952; OIB: 65650226608; M

11. DARIO PODNAR; HRVAT; GORNJA DOBRA, GORNJA DOBRA 17; rođ. 23.06.1962; OIB: 70680989476; M

2.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: DUBRAVKO GRBAC

Kandidatkinje/kandidati:

1. DUBRAVKO GRBAC; HRVAT; SKRAD, ŠILJAR 2; rođ. 28.05.1960; OIB: 09061312379; M

2. ŽELJKO GRGURIĆ; HRVAT; SKRAD, GORANSKA 7; rođ. 20.08.1959; OIB: 60128753199; M

3. DUŠAN ŠTIMAC; HRVAT; SKRAD, SELSKA 63; rođ. 06.08.1953; OIB: 28935156314; M

4. BERISLAV MANCE; HRVAT; HLEVCI, HLEVCI 5; rođ. 04.01.1959; OIB: 32391492647; M

5. ANITA ŽAGAR, mag. oec.; HRVATICA; VELIKO SELCE, VELIKO SELCE 27; rođ. 04.04.1988; OIB: 10274224159; Ž

6. ROZANA GRBAC, mag. oec.; HRVATICA; SKRAD, ŠILJAR 2; rođ. 03.09.1987; OIB: 78772250695; Ž

7. MELITA RAČKI- BURIĆ, mag. pharm.; HRVATICA; SKRAD, GRIČ 1; rođ. 29.03.1964; OIB: 91605775300; Ž

8. DUŠKO ZATEZALO; HRVAT; SKRAD, JOSIPA BLAŽEVIĆA – BLAŽA 3; rođ. 08.10.1955; OIB: 09891260800; M

9. PEJO KURTUŠIĆ, dipl. krim.; HRVAT; SKRAD, GRIČ 24; rođ. 12.08.1951; OIB: 44668922693; M

10. SANJA ABRAMOVIĆ; HRVATICA; SKRAD, ŠILJAR 12; rođ. 01.09.1964; OIB: 35711778401; Ž

11. ĐURĐICA ABRAMOVIĆ MAJETIĆ; HRVATICA; SKRAD, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12; rođ. 21.04.1955; OIB: 49451127256; Ž

KANDIDATI ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SKRAD

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ i HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

1. Kandidat za načelnika: DAMIR GRGURIĆ

2. Kandidat za zamjenika: NATALI RIBIĆ

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS i HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

1. Kandidat za načelnika: ŽELJKO GRGURIĆ

2. Kandidat za zamjenika: ROZANA GRBAC