Skradsko poglavarstvo održalo je svoju prvu sjednicu na kojoj su članovi Poglavarstva, Dubravko Grbac, predsjednik i Boro Tomić i Robert Bukovac, dopredsjednici, donijeli svoje prve odluke. Uz obilan dnevni red prihvaćen je Poslovnik Općinskog poglavarstva uz pitanja kad će se Poglavarstvo proširiti, na što je Dubravko Grbac odgovorio „ustrojem jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad a to se očekuje početkom 2007. godine, po zapošljavanju pročelnika JUO-a“. Članovi poglavarstva su donijeli i više odluka koje idu Općinskom vijeću na potvrđivanje. Ako se izglasa na Vijeću prijedlog Odluke o naknadama troškova za rad članovima Poglavarstva, Općinskog vijeća i radnih tijela članovi Poglavarstva će po sjednici dobivati 400,00 kn (traži se mišljenje povjerenstva za sukob interesa o isplati naknade za predsjednika Poglavarstva), predsjednik Općinskog vijeća dobivat će 400,00 kn mjesečno za pripremanje sjednica i 250,00 kn po sjednici, članovi Vijeća 250,00 kn a članovi radnih tijela će dobivati 100,00 kn po sjednici(svi iznosi su neto iznosi). Prijedlogom Poglavarstva doći će do promjene u Odboru za protupožarnu i civilnu zaštitu u koji su predloženi Danijel Bertović, Franjo Smažil i Josip Lisac dok će se Odbor za brigu o mladeži… dopuniti Marijom Božičević. Prihvaćen je prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine za 2005. godinu u iznosu od 4.867.506,00 kn uz napomenu da su u njemu značajne stavke bile tekuće potpore države i PGŽ u iznosu od 1.204.000,00 kn. Neutrošena sredstva iz 2005. godine će se namjenski utrošiti u ovoj godini i tu se radi o preko 500.000,00 kn za uređenje okoliša Doma kulture i vodovodnu mrežu u Selskoj i Vatrogasnoj ulici. Uz to prihvaćena je Odluka o prihvaćanju rashodovanja i otpisa dugotrajne imovine, izvješće o ostvarenju programa komunalne infrastrukture, prijedlog sporazuma projekta „200 godina Lujzijane“, prihvaćen je zaključak o izradi razvojnog projekta „projekt ukupnog razvoja Skrada“, prijedlog sporazuma o načinu otplate komunalnog doprinosa za izgradnju Auto ceste Rijeka-Zagreb, kad se riješi pitanje granice između Općina Skrada i Ravne Gore. Početkom ožujka prići će se isplati naknada za štete od elementarne nepogode iz 2005. godine. U 2006. godini će se sanirati divlja odlagališta smeća oko Bukovog vrha, izvršit će se potrebne radnje, od provjere izvorišta do eventualnih radova na vodospremama na vodovodnoj mreži sela Rogi i Buzin, sufinancirat će se autobusna linija Brod Moravice-Skrad-Delnice ujutro oko 8.40 za Delnice i oko 12.40 iz Delnica što će stajati Općinu oko 40-ak tisuća kuna godišnje.