Nakon usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad razmatrana je zamolba HOPS-a d.o.o. Rijeka, za osnivanje prava služnosti nad nekoliko čestica na području od naselja Hlevci prema Ravnoj Gori. Vijećnici su na prijedlog vijećnika Dubravka Grpca prihvatili odluku da se Općini Skrad isplati određena naknada za postavljanje stupova dalekovoda koji idu zemljištem u vlasništvu Općine Skrad.

Nadalje potvrđeno je daljnje članstvo u LAG-u Gorski kotar a pismo namjere za najam Osnovne škole u Divjakama Vedrane Janeš i Gorana Kružić je prihvaćeno te će općinska komisija razgovarati o projektu otvaranja doma za starije i nemoćne a potom će se donijeti odluka…Vijećnici su upoznati s bilješkama s održanog okruglog stola Odbor za brigu o djeci i mladeži te za provedbu programa „Općina-prijatelj djece“. Zajednički je stav sviju da se treba raditi na preventivi, da se različitim programima pridobiju mladi, kako treba javne prostore pa tako i škole, školsko igralište i dječji park urediti i osvijetliti, no postavljeno je pitanje tko to treba učiniti, Općina ili škola, o čemu će se uputiti dopis školi.

Zahtjevi za otkup zemljišta Sandra Seiferta iz Rijeka i Berislava Mancea iz sela Hlevci, načelno su podržani uz određene izmjene i dopune kako se ovim otkupom nebi zatvorili prilazi susjednim parcelama drugih vlasnika.

Tijekom Aktualnog sata na početku sjednice vijećnik Grbac pitao je zašto se ne održava koncert uz Dan neovisnosti te zašto je Skrad u Goranskom Novom listu na pola stranice, Mira Đorđević zatražila je financijsko izvješće o naplaćenim ulaznicama od Zelenog vira i na što su novci potrošeni od kako je PINS koncesionar Zelenog vira, Melita Rački Burić pitala je kada će radovi u ulici Grič prema Goranskoj ulici biti završeni, a Saša Gorupić pitao je hoće li se opet kopati novopostavljeni asfalt u Tuškoj ulici radi kabliranja elektro mreže.

Načelnik Damir Grgurić odgovorio je kako se Dan neovisnosti ne obilježava koncertom već nekoliko godina, kako je GNL postao preskup smanjenjem Proračuna te je donijeta odluka o pola stranice. Što se tiče Zelenog vira i ulaznica koje se ubiru Grgurić podržava pitanje gđe. Đorđević i dodaje kako će zatražiti uz PINS-ovo i izvješće Hrvatskih šuma koje su također ubirale ulaznice u Zelenom viru. Ulica Grič će se polaganjem kanalica za odvodnju oborinskih voda prema Goranskoj ulici u kratkom roku završiti dok kabliranje HEP provodi prema svojim planovima te na to ne može utjecati osim se nadati da će radovi biti brzo završeni uz kvalitetno završno asfaltiranje. Kabliranje će se raditi i prema Planini Skradskoj uz istodobno postavljanje vodovodnih cijevi…

Nakon sat vremena sjednica je zaključena.