Pred parlamentarne izbore stranka Orah imenovala je povjerenika za Općinu Skrad. Matična stranka ORaH je u Zagrebu donijela 7. listopada odluku da mjesto povjerenika za Općinu Skrad dodijeli dipl. ing. šumarstva u mirovini Miri Đorđević čime je postala i predsjednica stranke ORaH u Skradu. Imenovanjem povjerenice za Skrad svi punoljetni žitelji moći će se priključiti ORaH-u putem e-mail adrese mira.djordjevic@orah.hr ili osobno.

O imenovanju gđa. Đorđević kaže: “Samim imenovanjem dodijeljeno mi je i mjesto na listi ORaH-a za Sabor u osmoj izbornoj jedinici ali sam to odbila zbog obiteljskih razloga ali i zbog nastavka rada za Skrad te ću i dalje sav svoj rad i iskustvo u politici, sada uz stranku ORaH usmjeriti na lokalnu, županijsku i regionalnu razinu. Osnova mog rada će i dalje biti boljitak Skrada i njegovih žitelja. Više pažnje posvetit ću borbi za revitalizaciju turističkih potencijala koji su zadnjih godina zapušteni, devastirani, bez gospodara a neki, kao Zeleni vir, su se počeli urušavati. Znakovito je da u sadašnjim okvirima opće štednje, uz neizvjesnost brdsko planinskog novca, treba krenuti u mijenjanje opće politike funkcioniranja općinskih tvrtki u vlasništvu. Sigurna sam da tako Skrad ne može naprijed, no nitko nema snage to javno izreći. O tome ću više reći tijekom listopada.“

Skrad je time dobio novu stranku a od njene povjerenice, predsjednice ovisit će budući rad i okupljanje novih članova. Neka joj je sa srećom…