S obzirom da se na članak sa nedavno održane Skupštine TZO Skrad očitovao predsjednik uprave LRA Pins i prozvao TZO Skrad za kršenje Zakona i Statuta TZO Skrad i nerad, proizlazi potreba da se kao odgovorna osoba ispred TZO Skrad, očitujem na navode iz njegova reagiranja.

Prije svega želim rasplesti priču oko preuzimanja Zelenog vira. Preuzimanje koncesije nad stazama u Zelenom viru, LRA Pins omogućili su predsjednik TZO Skrad i ja kao direktorica Ureda kada smo se u dogovoru sa našim Tijelima, angažirali u pregovorima sa JU „Priroda“ i Hrvatskim šumama. Već pred tri godine kada se krenulo u pregovore uvidjeli smo da će financiranje iz proračuna uskoro biti nedostatno te je manjak proračunskih sredstava trebao nadomjesti dio prihoda od ulaznica i osigurati opstojnost Turističke zajednice, koja prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma, Članak 4. Stavak 1. obavezno mora postojati ako na području za koje je TZ osnovana ima naselje razvrstano u turistički razred B – kod nas je to Skrad, dok je ostali dio prihoda trebao biti usmjeren u obnovu infrastrukture, održavanje i popravke u izletištu, promociju i ostalo. S obzirom da nas je zateklo rješenje od Ministarstva turizma u kojem stoji da TZ ne može biti potpisnik koncesije, jer davatelj koncesije nije lokalna ili regionalna samouprava kako to od nas Zakon traži, predsjednik Damir Grgurić predložio je rješenje unutar Općine Skrad tj. da LRA Pins sa kojima je prethodno obavio razgovore o svemu, bude potpisnik koncesije, a unutar Zakonskih mogućnosti pronaći će se rješenje da od toga ima prije svega koristi TZ Skrad, koja će preuzeti brigu oko promocije i dovođenja gostiju, dežurstva na info punktu, prodaju ulaznica i turističkom vođenju posjetitelja. TZ Skrad i LRA Pins, kako je rečeno, zajedno će surađivati na poslovima izrade projekata za Zeleni vir, dogovarati se oko održavanja, a sve troškove koji budu proizašli iz poslovanja Zelenog vira kao i aktivnosti koje će LRA Pins kao koncesionar odraditi u Zelenom viru biti će im podmirene. Takav način funkcioniranja izletištem predsjednik je predstavio na sjednici Skupštine i Turističkog vijeća što je i prihvaćeno, o čemu svjedoče i naši zapisnici, stoga i mene i članove Turističkog vijeća čudi kada g. Bertović postavlja pitanje zašto bi LRA Pins financirao rad TZ Skrad ?

TZ Skrad ne traži od LRA Pins da za nas radi u izletištu i financira rad TZ već da u sklopu dogovorenih aktivnosti, podjele poslova i zaduženja koje su dogovorene i prenesene nama na Turističkom vijeću, mi sami sebi, svojim radom omogućimo opstojnost Turističkog ureda. Prihode koje LRA Pins kao koncesionar u izletištu ostvaruje omogućila mu je ni više ni manje TZ Skrad, a umjesto riječi zahvale sve ovo vrijeme prisutno je njihovo nezadovoljstvo što se tu sad još neka TZ petlja u posao. Razlog tome postao mi je jasan kada sam za potrebe Turističkog vijeća i Skupštine zatražila izvještaj o poslovanju nakon odrađene sezone u 2013. godini koji je g. Bertović najprije odbijao dati. Ukupni iznos prihoda koji je prikazan u izvješću nije odgovarao stvarnom stanju, osobno sam provjerila i o tome imam pisani trag da je netočno iznesen podatak o iznosu plaćene koncesije, a vijeće se između ostalih primjedbi zapitalo zašto se trošak korištenja Pinsovog vozila prikazuje kao korištenje osobnog vozila i da li možda ima još jedan okolni, duži put do Zelenog vira za koji mi ne znamo, s obzirom na prijeđene kilometre službenog automobila za potrebe Zelenog vira? Nadam se da ste prema svom Nadzornom odboru ili tijelima koja vam vrše kontrolu poslovanja sastavili neki drugi izvještaj sa točnim brojevima jer ovaj nije držao vodu !

U normalnim okolnostima TZ Skrad nema razloga tražiti LRA Pins nikakvo izvješće, međutim s obzirom na prvu godinu poslovanja htjeli smo vidjeti koji se to iznos prihoda akumulira od prodaje ulaznica, koliko otpada na troškove rada TZ Skrada na info punktu, koliko je od toga potrebno LRA Pinsu da se namiri te da od strane Turističkog vijeća donesemo odluku što je od infrastrukture najprije potrebno sanirati sa preostalim prihodima. Iz izvješća je bilo jasno da je novac umjesto u infrastrukturu Zelenog vira utrošen za provođenje Pinsovih projekata, a još veće iznenađenje bilo kada je g. Bertović bez puno objašnjenja kazao da na računu više nema novaca ni za učešće u projektu obnove stepeništa prema Muževoj hišici oko kojeg smo se usuglasili, koji je TZ Skrad izradila, prijavila na natječaj i koji je bio pred samom realizacijom. Na kraju zbog neodgovornog postupanja s novcem bila sam prisiljena odjaviti projekt, no prema mojim saznanjima on je ponovno prijavljen lani, malo modificiran, prilagođen uvjetima natječaja i za njega je ostvarena potpora. Slušajući izlaganje g. Bertovića na nedavnom Općinskom vijeću na koje smo oboje bili pozvani, nisam čula da je vijećnicima spomenuo da je te 2013. godine LRA Pins postao koncesionar u Zelenom viru. Pitam se da li je tako važnu stvar namjerno prešutio samo zato da nitko ne pita šta se obnovilo te godine od infrastrukture u Zelenom viru i kamo je uložen prihod od ulaznica?

Što se pak radova u Zelenom viru tiče i prepucavanja ko je i koliko radio te prve sezone iz LRA Pinsa tek su nekoliko puta navratili u Zeleni vir uspostaviti rad blagajne, suvenirnicu i riješiti kakav tehnički problem, a sa alatom u rukama nitko iz Pinsa nije bio viđen, dok smo mi „neradnici“ iz TZ –a , koji samo čekamo da Pins financira naše plaće i putne troškove, bili prisutni na čišćenju i održavanju staza, a djelatnice su tijekom cijele godine kosile travu oko objekta i održavale prostor oko restorana u zamjenu za najam kućice, iako tvrdim da su svake godine do sada, najveći dio radova odradili djelatnici na Javnim radovima pri Općini Skrad. G. Bertoviću želim reći da radnu akciju prije početka sezone 2014., koja je i službeno bila prva radna akcija na koju se pozvalo mještane i Udruge, a za koju me proziva da nisam prisustvovala, iniciralo je – turističko vijeće, a Općina poslala pozive svim Udrugama, uvidjevši da Pins ponovno ništa ne poduzima jer sezona samo što nije bila počela, a djelatnika na Javnim radovima još nije bilo. Datum akcije oko kojeg smo se usuglasili na turističkom vijeću bio je prvobitno definiran tjedan ranije, međutim naknadno se utvrdilo da nisu slobodna kombi vozila te smo bili prisiljeni pomaknuti datum akcije, a tada ja bilo prekasno da ja pomaknem svoje putovanje, međutim članovi turističkog vijeća rado su uskočili i „pokrili“ prisustvo Turističke zajednice te kao i ostale Udruge, svaka sa nekoliko članova, dale svoj doprinos uređenju izletišta. Gorak okus u ustima nakon uspješno odrađene akcije ostavlja činjenica da ljudima kao koncesionar niste bili u stanju osigurati niti sendvič, već je trošak jela i pića podmirila Općina Skrad. Niste valjda opet sve potrošili !

S obzirom da već treći puta započinjete sezonu u Zelenom viru trebali bi znati da dio sredstava morate ostaviti za „pripremu sezone „ jer onda vam se opet dešava da i u 2015. godine kasnite sa otvorenjem izletišta i da će vam opet Javni radovi iz Općine Skrad pripremiti staze. Sezona u Zelenom viru započinje kad i lijepo vrijeme, a ne 01. svibnja. To je ujedno bio i razloga zbog kojeg sam vas pozvala na sastanak početkom travnja, telefonom ili e- mailom posve je nebitno koji način komunikacije preferiram, iako je to sada postalo jako bitno, jer tko bi mi inače vjerovao, da skoro mjesec dana moram čekati da vi pronađete sat vremena za dogovor oko osnovnih stvari – kada će izletište krenuti sa radom, koji angažman se očekuje od TZ ove sezone, stavljanje u funkciju opreme koju je TZ Skrad nabavila zahvaljujući sufinanciranju HTZ – a – sigurnosne kacige, lampe za posjet spilji i kabanice, međutim vi imate citiram „važnijeg posla“. Zid šutnje koji se spominje još u prvom članku sa naše Skupštine ja nisam spomenula i za tu pogrešnu interpretaciju neka odgovornost preuzme novinar koji članak pisao. Htjela sam vam predložiti da ne čekamo Javne radove već da sami krenemo u akciju čišćenja jer naši telefoni u uredu ne prestaju zvoniti, a posjetiteljima ne možemo dati ni osnovnu informaciju kad se izletište otvara. Ne radi se tu o baš tako malom broju posjetitelja kako ste naveli u svom reagiranju, već je zaista veliki broj škola i grupa prema kojima smo tijekom siječnja i veljače, putem e maila, odradili promotivnu kampanju i ponudili im program jednodnevnih izleta u Zeleni vir, otkazao dolazak i usmjerio se na druge lokacije.

Moram se još osvrnuti i na komentare g. Bertovića vezano uz sastav Skupštine TZO Skrad i na članove za koje on smatra da nemaju osnovu biti u sastavu naše Skupštine. Temeljem Članka 20. Statuta TZO Skrad, Skupština TZO Skrad sastavljena je od pravnih i fizičkih osoba predstavnika četiri grupacije i to iz djelatnosti – trgovine, ugostiteljstva, privatnog smještaja i ostalih djelatnosti neposredno povezanih sa turizmom, a broj članova pojedine grupacije određuje se prema visini udjela pojedine grupacije u prihodima zajednice. Pojedine grupacije predstavljaju članovi Zajednice s najvećim udjelom unutar te grupacije, a grupacija kojoj pripada LRA Pins sudjeluje sa najmanjim iznosom prihoda u Skupštini TZO Skrad i predstavlja ju jedan član, dakako onaj sa najvišim uplaćenim iznosom. LRA Pins sa ukupno uplaćenim iznosom od 36,40 kn turističke članarine za 2013. godinu ( kod sastavljanja Skupštine u 2014. godini uzima se u obzir prihod od turističke članarine iz 2013. ! ) nalazi se na pred posljednjem mjestu u svojoj grupaciji i to je jedini razlog zbog kojeg LRA Pins nije uvršten u rad Skupštine. Gđica Ivana Delač za koju sumnjate da je „kukolj u žitu“ legitimni je predstavnik imenovan od tvrtke Žaga d.o.o., a ne turističke agencije koju spominjete, a što se tiče ugostitelja za koje smatrate da bi trebali biti članovi Skupštine želim da znate da na listi obveznika turističke članarine koju dobivamo od Porezne uprave nema Bistroa „Viktorije“, Caffe bara „Stop“ i Caffe bara „Milano“ – pretpostavljam za neke da je sjedište firme u drugom mjestu dok drugi članarinu plaćaju za djelatnost koju obavljaju u većem obimu, ako je to za njih povoljnije. Svojevremeno je član Skupštine bio Caffe bar „Play“, međutim vlasnik se izjasnio da ne želi i ne stiže sudjelovati u radu Skupštine. Za više informacija upućujem vas na Zakon o turističkim članarinama i na Poreznu upravu koja vodi evidenciju obveznika i kontrolu naplate.

Osvrnut ću se još i na reagiranja g. Bertovića u djelu u kojem spominje kako je LRA Pins i turistički aktivna jer su osmislili poučnu stazu Šiljar. Ne bi vam kruna s glave pala kad već to spominjete da spomenete da sam vam za realizaciju ovog projekta priskrbila iznos od 20.000,00 kn. Vjerujem da se sjećate kad smo trebali ostati nakon radnog vremena i hitno napraviti zahtjev kako bi se sredstva odobrila. Ostala sam zatečena kada ste mi na telefon kazali da radite za minimalac i da vam ne pada napamet ostajati nakon radnog vremena. Naravno, posao umjesto vas odradila sam ja !

I na kraju vidim da bi si rado pripisali zasluge za svašta pa tako i bar malo za Festival malina jer je inicijativu pokrenula predsjednica Udruge „Borovica“ koja je slučajno i djelatnica LRA Pinsa. Nikada nisam svojatala ovu inicijativu ali organizaciju Festivala malina hoću. Bitno je da znate da sve dogovore oko Festivala malina već duži niz godina obavljamo nakon radnog vremena vaše djelatnice, kako ne biste kao poslodavac bili oštećeni ni sekunde.

Smatram da je odnos TZ Skrad prema LRA Pinsu bio korektan. Pomogla sam, kad god je to bilo u mojoj mogućnosti, želim i nadalje surađivati sa LRA Pins ali na korektan način, stavljajući prije svega dobrobit i interes Skrada na prvo mjesto.

Direktorica Turističkog ureda Skrad

Ivana Briški Đorđević