Pogrebni fond u Skradu počeo je s radom 1996. godine na poticaj nekoliko Skrajana kako bi se pomoglo ljudima da kod smrti člana svoje obitelji lakše podnesu trošak ukopa. U Fond se uključilo oko 200 Skrajana koji su u početku plaćali po potrebi sredstva u Fond a nakon nekoliko godina po 45 kn za tri ukopa. Tako su se novci sakupljali, bez pologa na neki račun, već se gotovina čuvala u kasama i na te novce nisu išle kamate.

Vodilo se popise s uplatama koji su ili nisu bili ažurni. Uplate su sjedale redovito dok su potpisnici, supružnici, barem jedan od njih bili živi. Smrću oboje potpisnika njihova djeca su trebala preuzeti obvezu plaćanja tih 45 kn dalje do potpune isplate dobivenih sredstava od fonda a to je po smrti, nažalost bilo različito i isplaćene svote su se kretale od 3000 do 3600 kn.

No Pogrebni fond nigdje nije bio pravno uveden, nisu bila definirana pravila igre, tako da je s godinama počelo dolaziti do pomanjkanja novca za isplate za umrle članove Fonda. Priča o Pogrebnom fondu se uzburkala zadnjih godinu dana kada dolazi do toga da nema novca za isplate obiteljima umrlih članova Fonda. U rješavanje se uključuju načelnik Damir Grgurić i Mira Đorđević te nakon prvog sastanka članova Fonda izlazi na vidjelo svekoliko nezadovoljstvo članova radom Fonda.

Članica Fonda Mira Đorđević preuzima zadnjih mjeseci ulogu „spasiteljice“ Fonda i traži od Općine i njene pravne službe da daju moguće rješenje. Da li je to stvaranje Udruge koja bi na novim osnovama i pravilima igre postala sljednik starog Fonda? No nova udruga bi trebala krenuti od pozitivne nule. Postoji problem dugova članova obitelji umrlih koji bi još trebali uplaćivati svoja dugovanja za dobivena sredstva. Ima dužnika, djece umrlih roditelja, koji su nastavili plaćati naknadu od 45 kn, ali ima i onih koji su rekli da oni nisu ništa potpisali i nakon smrti roditelja nisu nastavili uplaćivati novac u Fond. Tako nastaju dugovi koje je zadnjih mjeseci pokušala rješavati gđa. Đorđević. No ona nakon par mjeseci vrlo aktivnog rada na toj problematici odustaje i kaže:“ Svima je poznato da je pogrebni fond doživio fijasko, što se tiče funkcioniranja i isplate pogrebnih sredstava. Prateći rad tog fonda, a i kao član, sa udjelom svojih sredstava, došla sam do zaključka, da je to nemoguća misija.

Zašto? Jednostavno, neaktivnim radom bolje rečeno izbjegavanjem osoba koje su do toga dovele, da to srede, netočnom i krivom evidencijom, nedozvoljenim isplatama onima koji nisu imali pravo na to, gomilanjem dužnika, dvoličnošću pojedinaca….Još jednom moram napomenuti da evidencija nije točna. niti ažurirana. Želim napomenuti da se ODMIČEM od takvog rada. Neka se za to pobrinu oni koji su do toga doveli. Problematiku rješavanja upućujem na one koji su kreatori propadanja, koji se „skrivaju“ i ne sudjeluju u rješavanju, koji su i pred godinu dana dobili zadatak da se to riješi (skupština umirovljenika 2014. godine) a i koji su sredstva isplaćivali. Postoji dokumentacija za način isplate i brisanja sa lista bez obzira na dug,……Molim da mi oproste…..,ako misle da je drugačije i neka konačno krenu sa radom. Hvala svima koji su pomogli oko rješavanja i evidencije ali, problem je puno veći. Odluku sam donijela zato jer se krivom evidencijom spominju samo neki a ne svi. To je nedopustivo jer su uredno plaćali godinama za mirniju starost, a danas nemaju skoro nikakve šanse da to i ostvare. Takvih u fondu sada ima puno… I ja ću potraživati svoja sredstva, koja sam uplatila, i podržavati sve one koji su ili će biti oštećeni u budućnosti…“

Evo tako govori članica Pogrebnog fonda, vijećnica Općine Skrad i članica ORaH-a, Mira Đorđević, koja također ima novce u Fondu i kako trenutno stoje stvari, vrlo je zabrinuta za daljnji tijek „života Pogrebnog fonda“