Programom javnih potreba Općina Skrad za akcije «Općina Skrad – prijatelj djece» za 2015. godinu u akciji«Gradovi i općine – prijatelji djece» izdvojit će 150 tisuća kuna.

Za ostvarenje Programa osiguravaju se sredstva za sljedeće namjene, financiranje zdravstvene knjižice djeteta 200,00 kn, poklon pakete za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi uz blagdan Sv. Nikole 11.700,00 kn, akcija „Prvi koraci u prometu“ 100,00 kn, stipendije i školarine 80.000,00 kn, sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu u Rijeci 2.000,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola 36.000,00 kn, provođenje Naj-akcije 2.000,00 kn, novorođena djeca 8.000,00 kn i nabava udžbenika za učenike osnovne škole 10.000,00 kn.

Pored sredstava navedenih u ovom Programu, Općina Skrad provedbu akcije «Općina Skrad – prijatelj djece» ostvaruje i kroz programe javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj skrbi.