Programom javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2015. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Skrad i to za djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi.

U Proračunu Općine Skrad za 2015. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna i to za KUD «Zeleni vir» 25.000,00 kn, za Mjesnu knjižnicu 22.000,00 kn, za Udrugu “Skradska žena” 20.000,00 kn, za turističku promidžbu i kulturna događanja 20.000,00 kn. Navedena sredstva služit će za sufinanciranje materijalnih izdataka i drugih troškova.

Općina Skrad će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organiziranju kulturnih priredbi. Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Skrad subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Skrad za 2015. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn donacije vjerskoj zajednici.