Sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad, održana pred pred Božićne blagdane, kojoj su prisustvovali svi vijećnici Općine Skrad, načelnik Damir Grgurić, zamjenica načelnika Natali Ribić te djelatnici JUO i PINS-a Igor Bukovac i Danijel Bertović, usprkos 19 točaka dnevnog reda, bila je gotova za manje od dva sata. Udarna točka dnevnog reda bila je donošenje Proračuna za 2015. godinu. U izradi Proračuna Općina Skrad računala je i na potpore države i Primorsko goranske županije te bi on na prihodovnoj strani iznosio 4,063 milijuna kn i u odnosu na Proračun iz 2014. je manji za skoro 1, 2 milijuna kn.

S druge strane rashodi bi bili 4,733 milijuna kn, te se u njima pojavljuje 1 milijun kn kreditnih sredstava koja bi se namirila iz EU fondova. Tako će se za JUO utrošiti 758,65 tisuća kn, za upravljanje imovinom 933,75 tisuće kn, za informiranje 74 tisuće kn, za održavanje komunalne infrastrukture 559 tisuća kn, za vodoopskrbu, odvodnju i zaštitu voda 200 tisuća kn, za gradnju komunalne infrastrukture 1 milijun kn (EU projekt ceste Gornja Dobra – Pečišće), za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 158 tisuća kn, za programe zdravstva, športa, kulturne i vjerske djelatnosti 241,5 tisuća kn, za socijalu, predškolski odgoj i školstvo 598 tisuća kn, za razvoj civilnog društva kroz rad udruga građana 27,1 tisuću kn, za program zaštite i spašavanja 116,2 tisuće kn, za program razvoja turističke djelatnosti 95 tisuća kn, za program razvoja poljoprivredne djelatnosti i poduzetništva 110 tisuća kn, za rad predstavničkih i izvršnih tijela te razne manifestacije 142 tisuće te naknadu šteta od elementarne nepogode 50 tisuća kn.

Oko Proračuna rasprava je započela amandmanom vijećnika SDP-a vezano za proširenje ceste od Podstene do kuće Tepšić koji su kasnije vijećnici SDP-a i povukli nakon obrazloženja načelnika Općine Damira Grgurića da su novci za cestu Gornja Dobra – Pečišće strogo namjenski jer dolaze iz EU pa se ne mogu prenamijeniti za druge svrhe… no donijet je zaključak da se stupi u kontakt s Županijskim cestama i da se izračuna koliko bi ti radovi koštali.

Načelnik Grgurić je u obrazloženju Proračuna naveo koliko će biti gubitak uslijed ukidanja brdsko-planinskog zakona u sljedeće tri godine te koliko će država u te tri godine davati dodatna sredstva na račun gubitka BP zakona (2015. – 40 posto, 2016.-25 posto, 2017.- 15 posto). Grgurić je dodao kako će država pokušati složiti model zimsko ljetnog održavanja cesta te bi tako zimsko čišćenje plaćala država.

Vijećnik Dubravko Grbac je rekao kako razumije stanje Proračuna nakon gašenja BP zakona, ali kori „predlagača“ što nije sazvan Odbor za financije i proračun što bi smanjilo današnju raspravu i neka pitanja te predlaže da se u Proračunu rebalansom nađu sredstva za sanaciju potpornog zida malog parkirališta u centru Skrada. Dr. Josip Grgurić je rekao kako će opet biti neshvaćen razmišljajući na temelju nacionalne strategije za djecu o tzv. Proračunu za djecu iz kojeg bi bilo vidljivo koliko se izdvaja za programe brige o djeci…

Načelnik Grgurić odgovorio je kako će se u Proračunu rebalansom naći sredstva za potporni zid te kako država i vlada ne razumiju Goranske probleme u kojem je glavni problem smanjenje broja stanovnika, što Gorani nestaju… Uz 10 glasova za i 1 suzdržan (vijećnik dr. Josip Grgurić) prihvaćen je Proračun za 2015. godinu.

Po donošenju Proračuna vijećnici su odradili još 12 točaka dnevnog reda vezanih uz izvršenje Proračuna te donijeli Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija. Pred kraj sjednice vijećnici su nakon kraće rasprave donijeli odluku o koncesionarima za zimsko održavanje cesta na području Općine Skrad. Obrt E&E iz Ravne Gore dobio je koncesiju za cestu Ravna Gora – Hlevci i Kupjak – Rogi – Buzin dok je održavanje ceste Malo Selce-Bukov vrh-Divjake- Hribac – Veliko Selce dobio je obrt Manda iz Brod Moravica dok će općinsko središte, Skrad, i ostale lokalne ceste čistiti vozilo Općine. Održavanje javne rasvjete na području Općine Skrad dobilo je poduzeće R.A.N. – 60 d.o.o iz Lokava koje je ponudilo jeftinije cijene u odnosu na elektroinstalaterski obrt „Šporčić“ iz Brod Moravica.

Vijećnici su dali suglasnost PINS-u Skrad za pokretanje postupka javne nabave za nabavku kredita i izdavanja garancije na kredit od oko 400 tisuća kn, na rok od 6 godina, s počekom od jedne godine i kamatu od 4 posto, koji će PINS koristiti za provedbu nekoliko EU projekata.