Stara crnogorična šuma ispod starog groblja počela je predstavljati opasnost za šetače, za automobile koji prometuju prometnicom ispod groblja, te obiteljske kuće ispod ceste. Općina Skrad je stoga u vlastitoj režiji pred mjesec dana krenula u sječu bolesnih i suhih stabala. Naime, u tom pojasu oko crkve su vjetrovi dosta jaki te je postojala realna opasnost da dođe do pada stabala prema cesti i kućama. Posječena stabla će se dijelom prodati a dijelom iskoristiti za potrebe općine te će se po čišćenju terena pripremiti plan sanacije terena, odnosno potpornog zida groblja…