Socijalnim programima, udrugama i socijalno ugroženim žiteljima na području Općine Skrad za 2014. godinu pripast će oko 100 tisuća kn.

Sredstva će se raspodijeliti korisnicima, Crvenom križu 12.000,00 kn ( Crveni križ Skrad – redovna aktivnost 1.000,00 kn, posjet Domu Radočaj 1.000,00 kn, Crveni križ Delnice – redovne aktivnosti i DDK 10.000,00 kn), udrugama će pripasti 10.500,00 kn (Udruga invalida distrofičara PGŽ 1.000,00 kn, Društvo multiple skleroze PGŽ 1.000,00 kn, Udruga slijepih PGŽ 1.000,00 kn, Udruga HRVI Gorski kotar 5.000,00 kn, Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00 kn, Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00 kn, Klub liječenih alkoholičara Delnice 500,00 kn, Udruga dijaliz. i transplat. bubrežnih bolesnika Delnice 500,00 kn, Udruga invalida rada Rijeka 500,00 kn). Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja izdvojit će se 77.500,00 kn (pomoći po javnom pozivu 30.000,00 kn, Ela Blažević – stanarina 12.000,00 kn, jednokratne pomoći 5.000,00 kn, pomoć starijim i bolesnim osobama 26.000,00 kn, pomoć u ogrjevu 4.500,00 kn).

Općinsko vijeće je uz to izmijenilo odluku o socijalnoj skrbi vezanu uz prava roditelja na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta te će ubuduće roditelji za prvo dijete dobivati 2.500,00 kn, za drugo 3.000,00 kn, za treće 3.500,00 kn, za četvrto 4.000,00 kn te peto i svako daljnje dijete 5.000,00 kn.