Mještani naselja Velikog Selca i Šiljara mogu mirnije spavati. Naime ključni radovi u njihovim ulicama na vodovodu i odvodnji su završeni polaganjem asfalta u dva sloja. Nakon više od godine dana radova na polaganju cijevi odvodnje u tom dijelu Skrada kao i izmjene dotrajalih vodovodnih cijevi u zadnjih dvadesetak dana prvo je asfaltirana ulica Šiljar a na kraju prošli tjedan i ulica prema Velikom Selcu.

Uz to mještani tih ulica iskoristili su priliku te su uredili, asfaltirali svoje prilaze kućama.

Završetkom radova sada slijede radovi s lijeve i desne strane asfaltne površine, kako bi spoj asfalta i okolnih zemljanih površina bio uredan i kako ne bi ugrožavao sigurnost prometa tim ulicama.

Nažalost i ovog puta pri kraju radova bačeno je oko dva kubika asfalta u „veliki zavoj“ ulice Josipa Blaževića Blaža gdje se odlaže iskopani materijal, zemlja i kamenje, a mogao je poslužiti krpanju rupa, npr. pri vrhu ulice Šiljar…da je bilo koordinacije odgovornih…