Uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvršeni su radovi na obnovi vanjske fasade Doma kulture. Naime, na fasadu je postavljena toplinska izolacija, stiropor debljine osam centimetara i nakon postavljanja rabic mrežice i dva sloja lijepila te premaza impregnacijom, na fasadu Doma navučena je dekoraktivna žbuka u boji. Uz to u rogove krovišta je ugrađena zaštita od bojanog krovnog lima čime je objekt dodatno zaštićen od padalina.

Kameni dio prizemlja je visokotlačno očišćen te dio prizemlja ispod fasade zaštićen je pvc kulirnom masom. Cijela investicija teška je bila oko 230 tisuća kuna koju je s oko 10 posto financirala Općina Skrad a s 90 posto Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.