Vijećnici Općine Skrad glatko su odbili prijedlog Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, ispostave Delnice vezan uz novo razgraničenje dviju Općina, Skrada i Ravne Gore nakon podrobnog objašnjenja predsjednika Vijeća gosp. Dubravka Grpca. Sporno područje prijedloga razgraničenja tiče se područja Šerementova, koridora kojim prolazi auto cesta Rijeka-Zagreb, elektroenergetski sustav i kojim će prolaziti budući plinovod ali je i vrlo interesantno kao građevinsko zemljište. Velika većina zemlje na spornom području Šerementova oduvijek je pripadala katastarskoj općini Divjake, stanovnicima s područja Hlevci, Hripca, Divjaka, Bukovog vrha… To područje donijelo bi i nekoliko milijuna kuna komunalnog doprinosa u proračun Općine Skrad a koje bi po svemu sudeći željela i Općina Ravna Gora. Zaključak koji je sročio predsjednik Vijeća gosp. Dubravko Grbac a vijećnici prihvatili je: Prijedlog Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar, ispostave Delnice se odbija kao pravno neutemeljen. Što će se dešavati dalje. Moguć je spor oko tog pitanja, strane u sporu mogle bi zbog toga ne donijeti svoje Prostorne planove uređenja Općina do 31.12.2005. godine, što bi dovelo do raspuštanja Općinskih vijeća jedne i druge Općine, postavljanja Povjerenika i raspisivanja novih izbora. Predsjednik Vijeća oko tog pitanja decidirano stoji iza stava koji su vijećnici prihvatili i po tom pitanju neće biti popuštanja makar došlo do raspuštanja Vijeća. Razgraničenje je provedeno sredinom prošlog desetljeća o čemu postoji i dokumentacija.

Vijećnici su prihvatili Projekt bilateralne suradnje pod nazivom „Plan lokalnog razvoja-Mikroregija Gorski kotar“ u suradnji s regijom Friuli-Venezia-Giulia koji je prezentirao prof. Ivan Janeš, koordinator za Gorski kotar.

Uz nekoliko pitanja po obrazloženju direktora Komunalca gosp. Bore Tomića prihvaćeno je povećanje cijene vode s 6,22 kn na 8,20 kn i odvoza smeća s 28,29 kn na 35,36, odnosno oko 25 % više, te bi se nove cijene počele primjenjivati od 1. siječnja 2006. godine. Poduzeća bi također plaćala oko 25 % više nego do sada ako se za to izjasni 51 % suvlasnika Komunalca. Sredstva koja bi se skupila 25 %-tnim povećanjem utrošila bi se za dodatna ulaganja u vodovodnu infrastrukturu i nabavu vozila za odvoz smeća. U Skradskoj Općini u idućim godinama financirala bi se izgradnja vodosprema i rekonstrukcija, obnova cjevovoda.

Od iduće školske godine učenici i studenti s područja Općine će prema kriterijima moći ostvariti pravo na stipendije.

Uz nekoliko korekcija prihvaćen je Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad kojim se predviđa, ako bude sredstava u Proračunu za 2006. godinu, zapošljavanje Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela i Komunalnog redara.

Uređenje okoliša i odvodnju oborinskih voda Doma kulture za koje će se utrošiti 207.343,00 kn će izvršiti firma Goring iz Ravne Gore, a popunu knjižnog fonda u visini 79.997,00 kn dobila je knjižarska kuća Andromeda, koje su imale najpovoljnije ponude.

Raspisat će se natječaji za koncesiju obavljanja pogrebnih usluga na groblju u Rogima te održavanje javne rasvjete na području Općine Skrad.

Na kraju sjednice nakon pročitanog pisma članova kluba odbornika SDP-HSU u svezi stanja u Turističkoj zajednici Općine Skrad, za koju se proziva predsjednica TZO gđa. Mira Đorđević i obrazloženje da treba dati priliku novim ljudima kako bi se rad TZO Skrad bitno uzdigao. U odgovoru na navode pisma dipl. ing. Mira Đorđević proziva osobe koje su ušle u Vijeće a posebno dr. Josipa Grgurića za vračanje skradskog turizma deset godina unazad, odbijanjem dovođenja gosp. Štroka i JLH u Skrad…

 

Dr. Josip Grgurić kaže:“Van svake rasprave je ovo o čemu govoriš, ti si na dnevnom redu, ne ja, blokiraš rad TZO Skrad…. Skrad je upravo ovdje gdje je. S tobom se ne može ići naprijed…“ Međusobni dijalog prekinuo je predsjednik Vijeća rekavši da je takva polemika bespotrebna i da sve što treba riješiti treba riješiti u Vijećnici.

 

V.P.14/XI./2005.