Do ljeta ove godine Općina Skrad trebala bi na krovovima zgrada Općine i Kuglane imati postavljene solarne ploče i kolektore kojima bi dobivala električnu energiju i toplu vodu. O čemu se radi govorio je načelnik Damir Grgurić na tiskovnoj za novinstvo uz predstavnike tvrtke OPM Koncept d.o.o. iz Zagreba Igora Bonia, jednog od voditelja prodaje i Željka Poštića, savjetnika za Gorski kotar.

Prije tiskovne potpisan je sporazum o postavljanju dviju 10 kW solarnih elektrana i dvaju solarnih kolektora koji će davati toplu vodu objektima na kojima će biti postavljene. Zgrada Općine i kuglana bit će prvi takvi objekti na području Općine Skrad. Vrijednost investicije je oko 500 tisuća kn, no Općina će svoje krovove dati u najam tako da će godišnje od najma dobivati oko 1000 Eura.

Ovim projektom Općina želi postati neovisna o cijeni električne energije kao i potrošnoj toploj vodi za dotične objekte. Načelnik Grgurić dodao je kako će ovim projektom objekti koji su u ugovoru postati jeftiniji u korištenju u narednim godinama. Uz to načelnik Grgurić napominje kako će u isti projekt ući još nekoliko objekata u vlasništvu Općine kada se u potpunosti riješe vlasnički odnosi pojedinih nekretnina.