Vijećnici sve više sumnjaju u rješenje Šiljara

Oporbeni vijećnici Duško Zatezalo i dr. Josip Grgurić pitali su na aktualnom satu što ima novog oko Šiljara, starog parka te izvješća udruga i općinskih odbora dok je Draženko Žagar pitao što će biti s radovima na odvodnji i vodovodu na Velikom Selcu.

Načelnik Damir Grgurić je u svezi Šiljara rekao kako zakupac ima još skoro godinu i pol do aktiviranja prvog objekta. Uz potpitanja o razgledavanju raznih delegacija u organizaciji Županije načelnik kaže kako svatko ima pravo pogledati područje koje već godinama čeka revitalizaciju te kako ne osjeća da radi nešto mimo zakupca. Naprotiv smatra da time pomaže u iznalaženju najboljeg rješenja i eventualno povezivanje ozbiljnog investitora, bio to stranac ili Županija jer je i županiji stalo da se pitanje Šiljara već jednom riješi. Sporna čestica još nije riješena i njenim rješenjem bi se mnogo dobilo na ubrzavanju aktivacije kompleksa Šiljar.

Što se tiče starog parka na dopis Općine Šumarija nije odgovorila te će se upit ponoviti. Izvješća udruga se mogu vidjeti u Općini, uzeti na pregled a bit će potom uvrštena i u dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća.

O radovima na Velikom Selcu načelnik je rekao kako su oni započeli a o dinamici i trasama koje će se kopati ne može puno reći jer radove vodi investitor a to je Komunalac Delnice. Zima je blizu i bilo bi nelogično prekopati županijsku cestu koja vodi kroz Veliko Selce…

Vijećnik Zatezalo je po odgovorima načelnika rekao kako misli da nije siguran u ispunjenje točaka iz ugovora sadašnjeg zakupca Šiljara, odnosno kako pitanja koja se postavljaju tijekom aktualnog sata proizlaze iz naroda koji ih je birao u Vijeće.

U dodatku načelnik Grgurić je upoznao vijećnike s radovima koji su započeli ili će započeti a to su radovi na vodovodu sela Hlevci, radovi na postavljanju termo fasade na Domu kulture te odvodnji u Skradu te kako je vrijednost svega oko 7 milijuna kn, sve novci uglavnom iz državnih ministarstava.