Kako se može iščitati iz odgovora INE Općini Skrad sve više je potpuno jasno da INA nema namjeru ostaviti benzinsku pumpu u Skradu otvorenom. Ona se odgovorom INE sigurno zatvara 31. prosinca ove godine. S tim datumom bi se izvršila potpuna sanacija u skladu s važećom regulativom o zaštiti okoliša. O želji da Općina ili PINS preuzmu zakup benzinske postaje odgovor je da su potrebna dodatna investicijska ulaganja kako bi ona mogla nastaviti s radom, no nije navedeno kolika su ona. Naime benzinska postaja u Skradu je jedna od zadnjih koja je doživjela rekonstrukciju i nije jasno što toliko ne zadovoljava uvjete da ona nastavi s radom pod drugim imenom.

U raspravi svi se vijećnici slažu da se ne smije stati s borbom za nju jer njezinim zatvaranjem i ono malo ljudi koji dolaze u Skrad će krenuti prema Delnicama a to će povući u zatvaranje i drugih uslužnih djelatnosti poput banke, pošte , trgovina… Načelnik je u obrazloženju rekao kako bi Općina dijelom oslobodila INU od komunalne i drugih naknada, eventualno sufinancirala djelatnika postaje no ni to nije pomoglo u dosadašnjim razgovorima.

Zaključeno je kako će se žurno odaslati pismo Županiji, saborskim zastupnicima s područja županije te predsjedniku Vlade čime se traži njihova pomoć u zaštiti interesa opstanka benzinske postaje u Skradu. Hoće li Skrad ostati bez benzinske postaje nakon pola stoljeća rada, vidjet će se uskoro no građani koji su gravitirali korištenju skradske postaje trebaju se pripremiti na odlaske u Delnice po gorivo. Hoće li bojkotirati INA postaju i odlaziti u PETROL-ovu postaju i time ih kazniti za neosjetljivost prema malim sredinama vidjet će se. Hoće li INA možda ponuditi postaju u Skradu svojoj konkurenciji? To nema neke logike, zar ne.

Živi bili pa vidjeli!

Tko će čistiti snijeg ove godine.

Na natječaj za zimsko održavanje cesta na području Općine Skrad javila su se četiri ponuđaća, POKY iz Skrada, MANDA iz Brod Moravica, KIRIJAŠ iz Broda na Kupi i E&E iz Ravne Gore. Vijećnici su raspravom zaključili kako je cijena sata čišćenja snijega (437,50 kn s PDV-om) koju su ponudila prva tri ponuđača previsoka, naročito ako se gledaju ostale Općine i gradovi Gorskog kotara gdje su cijene od 250 do 350 kn i s njima će se obaviti dodatni razgovori o spuštanju cijene na razinu od 350 do maksimalno 375 kn bruto. Ako ne dođe do dogovora raspisat će se novi natječaj. Vijećnici su također u raspravi istakli kako su se ponuđači dogovorili ali i zaigrali brojkama jer cijene njihovih ulaznih troškova se u odnosu na prošlu godinu nisu toliko promijenile kao njihove ponude koje su veće oko 25 posto.

Snijeg je pred vratima, hoće li biti dogovora ili će žitelji Općine ostati jedno vrijeme bez zimske službe i postati pješaci. Vijećnici su svoje rekli sada su na potezu sporni ponuđači.

Zimsko ljetni sportski centar Skradska draga

Skradska draga će u skoro vrijeme dobiti detaljan plan uređenja (DPU) kojim će to područje dobiti mogućnost daljnjeg razvoja u jedan visinski zimsko ljetni sportski centar. Uz tu odluku donijeto je još nekoliko odluka s izmjenama, plana gradnje komunalnih vodnih građevina, imenovanja člana UV Centra za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ, otkupa javnog dobra tvrtki NUBECULA na području sela Hlevci. Prema IPARD fondu kandidirat će se projekt žičare Skrad Zeleni vir, projekti asfaltiranja preostalih neasfaltiranih prometnica na području Općine. Dr. Grgurić se zalaže da 10 zona iz Plana razvoja turizma Općine Skrad postane 10 projekata za kandidiranje prema EU fondovima.