Iz pitanja tijekom aktualnog sata sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad u krnjem sastavu, bez četvero vijećnika, vijećnik Šime Jaška potaknuo je problematiku Šiljara jer se u proteklom vremenu od potpisa zakupa na tom prostoru ne dešava ništa posebno. Po Jaški Šiljar bi trebao ući na dnevni red jedne sjednice kako bi se vidjeli rokovi radova na tom prostoru. Načelnik Općine Damir Grgurić odgovorio je kako je u tijeku rješavanje sporne čestice te se nada kako će ona uskoro biti dana Općini ili će se otkupiti od države. Time bi nestale sve zapreke i za zakupca koji bi u tom slučaju imao čistu situaciju za nastavak radova a Općina čiste papire te bi, u slučaju neizvršavanja obveza od strane zakupca, lako otkazala zakup bez dodatnih sudskih zavrzlama. „Ja bi bio najsretniji da se na Šiljaru počne nešto ozbiljnije raditi,“ zaključio je načelnik Grgurić.

U drugom pitanju Jaška je pitao kako riješiti ruševne kuće koje nagrđuju dijelove Skrada i ugrožavaju sigurnost pješaka i prometa na što je načelnik Grgurić odgovorio kako će se takve građevine prijaviti građevinskoj inspekciji.

Dr. Josip Grgurić ponovno je otvorio pitanje parka i što se misli poduzeti da se park približi projektu tvrtke Oleander. Načelnik Grgurić odgovorio je kako će se uskoro park zasaditi višim i jačim sadnicama.

Zadnje pitanje aktualnog sata ticalo se kamiona koji za Šumariju Skrad izvoze trupce i po mišljenju većine prisutnih vijećnika su pretovareni. Načelnik je odgovorio kako privatni prijevoznici pretovaruju kamione zbog zarade, dok je predsjednik vijeća Crnković dodao kako bi trebalo tražiti ograničenje osovinskog pritiska na području općinskih i županijskih prometnica ali i bolju kontrolu, vaganje, od strane inspekcije. „Hrvatske šume malo daju kroz šumski doprinos koji se većinom potroši na „hodanje“ za Šumarijom i popravak prometnica kojima se kamionima izvlače trupci,“ zaključio je načelnik.

U nastavku sjednice usvojen je godišnji obračun Proračuna Općine za 2011, donijeta odluka o raspodjeli viška sredstava od skoro 500 tisuća kn, 220 tisuća za vodoopskrbu Skrada i 270 tisuća za vodovod sela Hlevci koji bi se spojio na regionalni vodovod. Potom su usvojena izvješća o ostvarenju Programa komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja u 2011. godini. Donijeta je nadalje odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Skrad te odluke o izradi UPU 5. i 6. na prostoru naselja Hlevci koje bi financirali investitori koji su zainteresirani za gradnju na tom području.

Tvrtka Imoćanka dobila je suglasnost na nove cijene pogrebnih poslova na groblju Rogi, dok će se za Dom Rogi raspisati natječaj. Škola u Divjakama bi mogla uskoro promijeniti vlasnika, išla bi u prodaju, a u svrhu otvaranja Doma za starije i nemoćne osobe.