Na početku 4. sjednice vijećnicima Općine Skrad predstavnik MUP-a PP Delnice gosp. Miroslav Petrović prezentirao je sigurnosno stanje na području Općine. Ocjena je da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće. Na području Općine Skrad se u prvih osam mjeseci dogodilo 5 krađa, provala, 3 prekršaja vezana uz zaštitu od nasilja u obitelji, 2 narušavanja javnog reda i mira. U većini kaznenih djela počinitelji su otkriveni i radi se o mlađim osobama, adolescentima, protiv kojih su podnesene prekršajne prijave. Značajno je da nema evidentiranih prekršaja vezanih uz drogu i njeno korištenje na području Općine.

Vijećnici su potom izglasali povećanje naknada za prisustvovanje sjednicama koja sada iznosi 250,00 kn neto.

Prihvaćene su druge izmjene i dopune Proračuna te je on sada veći za 207.000,00 kn i iznosi 4.457.000,00 kn. Većina povećanja Proračuna utrošit će se za komunalne poslove, rad Općinskog vijeća, društvene djelatnosti i udruge. Plače zaposlenih porast će za 5 % od 1. rujna 2005. Vijećnik dr. Josip Grgurić zalaže se da proračun za 2006. godinu „bude razvojni, da služi oživljavanju gospodarstva, turizma i eksploatacije vode. Treba osmišljavati budućnost, treba izraditi programe razvoja Skrada.“

Smjernice razvoja turizma koje je izradio PINS Skrad po mišljenju vijećnika, dr.Josipa Grgurića nisu dovoljno kvalitetno razrađene i Vladimira Mancea koji smatra da tom pitanju treba posvetiti posebnu sjednicu Vijeća. Vijećnica Nada Podnar naglasila je da je za izradu kvalitetnih smjernica razvoja turizma bilo premalo vremena s čime se predsjednik Vijeća Dubravko Grbac složio te je informirao vijećnike da je kroz razgovore u kolovozu dobio pozitivna mišljenja potencijalnih ulagača i vlasnika objekata u Skradu, od toga da su Jadranski luksuzni hoteli (JLH) gosp. Gorana Štroka i dalje zainteresirani za vojne objekte Šiljar, da stari hotel „Zeleni vir“ uskoro čeka temeljita obnova i rekonstrukcija u svrhu zdravstvenog turizma, da se Tranzit restoran obnavlja te da se kroz nekoliko mjeseci očekuje njegovo otvaranje. Formiran je Odbor za realizaciju izrade programa razvoja turizma na čelu kojeg je dr. Josip Grgurić.

Šest od sedam odluka o razrješenju i imenovanju u različite Odbore Općine Skrad je prihvaćeno. Odluka o razrješenju Vladimira Mancea i imenovanju Peje Kurtušića za člana Izdavačkog savjeta Goranskog Novog lista nije dobila potrebnu većinu. Vijećnik Vladimir Mance je uz imenovanja napomenuo kako su ona „jako politički obojena“ na što je Duško Zatezalo, vijećnik i predsjednik SDP-a, stranke koja ima većinu, rekao „da nitko nije smijenjen prije isteka mandata. Mi smo na vlast došli voljom birača i normalno je da imamo ključne ljude u imenovanim Odborima.“

Lica oporbenih vijećnika usprkos njihovim konstruktivnim prijedlozima i raspravama nisu bila previše sretna. Vladajuća većina je jasno dala do znanja tko vodi Općinu u ovom mandatu.

V.P.8/IX./2005.