Glavna tema sjednice Općinskog vijeća bilo je čišćenje snijega i dodjela koncesije za čišćenje snijega na području mjesta Skrad. Ponovljenim natječajem za čišćenje snijega i nakon petog glasovanja vijećnici su prihvatili prijedlog natječajnog povjerenstva i koncesiju tijesnom većinom (4 za- 1 PGS, 3 HDZ; 3 protiv- 2 SDP, 1 PGS; 2 suzdržana- 1 PGS, 1 SDP) dodijelili Abramović Antunu. Uz burnu raspravu o kvaliteti čišćenja snijega (vijećnica PGS smatra da se nisu poštovali prioriteti i da je ono bilo lošije nego proteklih godina) i načinu izbora koncesionara u kojem je bila presudna cijena (250,00 kn bruto po satu), a ne iskustvo i kvaliteta čišćenja snijega, tijekom rasprave, prije samog glasovanja o novom koncesionaru, usmene ostavke su dale predsjednica i članice natječajnog povjerenstva, Mira Ðorđević, Ðurđica Abramović i Marija Božičević. Tijekom rasprave i glasovanja bilo je vidljivo razilaženje mišljenja vijećnika PGS-a (oko čišćenja snijega i izbora novog koncesionara) te je predsjednik Vijeća u nekoliko navrata umirivao vijećnike.

Hrvoje Zatezalo je usmeno podnio prigovor na zapisnik 43. sjednice. "Želim da u zapisnik uđe da se neki članovi vijeća (PGS) bore za sredstva prilikom donošenja proračuna (za 2005. godinu) za određene subjekte (TZ i PINS) u kojima rade članovi njihovih obitelji i drugo, da su pojedini članovi vijeća (HDZ) u sukobu interesa (PINS). Svatko tjera vodu na svoj mlin", zaključio je Zatezalo.

Vijećnicima su prezentirane općinske Web stranice (www.skrad.hr) koje je izradila firma "D&S" iz Skrada. Vijećnici su bez velike rasprave prihvatili koncepciju općinskog weba.

Na sjednici su prihvaćeni: Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2004., Proračunska rezerva za 2004., Izvješće o ostvarenju programa komunalne infrastrukture za 2004., Dopuna odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, Plan nabave roba za 2005., predložen je sudac porotnik Trgovačkog suda (Krešo Ðaković), izabran je èlan Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu (Žarko Mulc), odbijene su molbe (Isem Beđeti, Društvo Gorana), prihvaćeno je izvješće predsjednika Vijeća o potpisanim sporazumima koji su na dobrobit Skrada (regionalni vodovod, "Svijet Kupe", odlagalište Sović Laz).

V.P. 05/03/2005.