Skradski vijećnici su na izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća kojoj nisu prisustvovala dva vijećnika raspravili problematiku posječenog starog parka do nekadašnjeg ponosa Skrada, hotela Zeleni vir. U raspravi su sudjelovali skoro svi vijećnici, i oporbe i vladajuće koalicije.

Tako su oporbeni vijećnici Duško Zatezalo i dr. Josip Grgurić između ostalog rekli kako se Šumarija Skrad u sanaciji parka trebala držati projekta poljoprivredne zadruge Oleandar jer je temeljem tog projekta odobrena sječa cjelokupne šume parka. Ovo što je učinjeno nije ono što je trebalo biti.

Načelnik Grgurić založio se da se sjedne s predstavnicima Šumarije Skrad te da se pokuša pronaći rješenje koje bi bilo na tragu projekta koji je izrađen 2006. godine.

Vijećnik Draženko Žagar zalaže se da park pripadne Općini jer kao vlasnik bi mogao više učiniti što je u sadašnjoj situaciji teško izvedivo. Zamjenica načelnika Mira Đorđević podržala je stavove načelnika Grgurića i vijećnika Žagara.

Svi vijećnici su se složili da su posađene sadnice premale, trebale su biti više jer bi tako bila vidljiva vizura parka, kao i da su se panjevi trebali obrezati dublje… Načelnik Grgurić je predložio da se i Općina financijski uključi u akciju Park zajedno sa Šumarijom te da se područje parka zasadi većim, višim sadnicama te kako bi brigu o njemu dijelom preuzeli i djelatnici Općine Skrad.

Dr. Grgurić potencirao je da se Šumarija treba striktno držati projekta kojim su dobili dozvolu sječe ali i podržava prije rečeno te se nada da će dogovor sa Šumarijom uroditi plodom.

Katarina Bertović rekla je kako ne treba tražiti krivce za sadašnje stanje parka već treba pokušati ispraviti učinjene greške iz prošlih godina.

Donijet je načelan zaključak kako bi predstavnici Općine i Šumarije sjeli zajedno za stol i dogovorili daljnje korake na realizaciji Projekta uređenja parka koji je prihvaćen pred šest godina.