U Proračunu Općine Skrad za redovan rad zaposlenih djelatnika JUO, odnosno funkcioniranje Općine planirano je 1,44 milijuna kn. Od toga za plaće djelatnika utrošit će se oko 700 tisuća kn dok je ostatak od oko 700 tisuća predviđen za ostale izdatke poslovanja JUO, za potrošni, uredski, materijal za održavanje, energiju, tiskovine i tisak, pravne usluge, osiguranja, bankarske usluge…

Vatrogasnoj zajednici i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, DVD-u Skrad, Bukov Vrh, Divjake i Hribac pripast će po zakonskom postotku oko 190 tisuća kn te će se navedena sredstva utrošiti za obučavanje i opremanje operativnih članova DVD-a, osiguranje vatrogasnih domova, vozila i članova, održavanje vozila i crpki, troškove gašenja požara i intervencija, troškove nabave i materijalne troškove te obilježavanje obljetnica.