U ovogodišnjem Proračunu Općina Skrad osigurala je Odgoju, obrazovanju i socijali 688 tisuća kn.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2012. godinu sredstva za Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad iznosit će 390.000,00 kuna te će se ona utrošiti za plaće djelatnika 228.524,00 kn, za doprinose na plaću 39.306,00 kn, za naknade za božićnicu, regres za GO i jubilarne nagrade 9.300,00 kn, za troškove prehrane djece u vrtiću 54.237,00 kn, za izdatke za energiju 2.472,00 kn, za izdatke za lož ulje za centralno grijanje 17.510,00 kn te ostale materijalne izdatke 38.651,00 kn.

Programom javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrad – prijatelj djece» planira se utrošiti 155.300,00 kn, od toga za financiranje zdravstvene knjižice djeteta 200,00 kn, za poklon pakete za svu djecu predškolske i osnovnoškolske dobi uz blagdan Sv. Nikole 11.000,00 kn, za akciju „Prvi koraci u prometu“ 100,00 kn, za stipendije i školarine 80.000,00 kn, za sufinanciranje izleta polaznika dječjeg vrtića 2.500,00 kn, za sufinanciranje jednodnevnog izleta učenika – socijalni slučajevi 1.000,00 kn, za nagrade učenicima 4.000,00 kn, za sudjelovanje Dječjeg vrtića na karnevalu u Rijeci 2.000,00 kn, za sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola 26.500,00 kn, za provođenje Naj-akcije 5.000,00 kn, za predstavu za djecu uz blagdan SV. Nikole 3.000,00 kn, za novorođenu djecu 10.000,00 kn, za nabava udžbenika za osnovnu školu 10.000,00 kn.

U Proračunu Općine Skrad za financiranje Socijalnog programa za 2012. godinu osigurano je 131.500,00 kn koje će se utrošiti, za rad Crvenog križa 14 tisuća kn, za udruge i društva 11,5 tisuća kn ta za pomoć socijalno ugroženim obiteljima 92 tisuće kn.