Gljiva koja svojim oblikom podsjeća na više slonovih ušiju težine 7,40 kg nađena je na Rudaču, u predjelu sušičkog jarka. Ponosni vlasnik Vinko Crnković iz sela Hribac ističe da dosad tako veliki primjerak jedne gljive nije našao. Gljiva nije tako česta jer je nema u stručnoj literaturi o gljivama, barem onoj koja mu je bila dostupna. Gljiva je nađena u blizini jedne bukve u miješanoj šumi. Vlažno i toplo vrijeme vjerojatno je pogodovalo da gliva izraste u gorostasa.

V.P.2/IX./2005.