Objava za medije Nezavisne liste Skrad

Poštovani mještani, istomišljenici i pratitelji,
trudimo se kao nezavisni vijećnici vaše i naše prijedloge plasirati kreatorima dijela budućnosti naše prelijepe općine.
Ne bi htjeli previše ulaziti u sferu obećanja nekih koji su doslovce kremom upotpunila vaše poštanske sandučiće, ali moramo se okrenuti prema ostvarenjima koja smo svi željeli. I nakon toga desi se mudra sublimacija umova i krene se u realizaciju predizbornog programa Nezavisne liste. Zainteresirani će uvidjeti da su najvećim dijelom realizirani projekti i prijedlozi koje smo predlagali čim smo se upustili u tako nešto. Očito smo potrebni kada treba davati ideje i prijedloge napretka svih nas pa tako nas sve kritike ohrabruju da budemo još glasniji u tome. Možebitno dobro je u svemu tome kaj korisne stvari dopiru do nekih ljudi koji su konačno možda počeli shvaćati razliku između stagnacije i napredovanja u svim područjima nas malih ljudi. Stvari koje su odavno trebale biti realizirane sada su djelomično napravljene. Naravno da to nije dovoljno i da možemo i moramo bolje u skladu sa kapacitetima našeg mjesta i okolnih naselja. Jer kada vidimo koliko ostale općine u Gorskom kotaru rade mi i dalje kaskamo na začelju.
U našoj prisutnosti na sjednicama vijeća smo redoviti, konstruktivni i u biti jedini postavljamo pitanja koja predlažete svi vi mještani. Pristojni smo i nismo destruktivni donošenjima odluka koja se moraju donijeti, a opet konstruktivni za one koje su pozitivno korisne. Trenutno smo u manjini i nemamo prostora za odlučivanje na nivou razvojnih smjerova.
Predlažemo neke stvari, ali neki drugi nameću teme. Mi nećemo šutjeti o tome da li se nekaj „ne dela“. Postoje argumenti koje stalno namećemo vladajućima, a oni nažalost nemaju odziv na izazove koje im predlažemo. Jedan od primjera je da kroz proračun općine eura nisu dali poduzetnicima, OPG-ima i obrtnicima koji djeluju na području općine kao poticaj za daljnje poslovanje i trud od koje svi imamo korist i napredak. Vrlo smo konstruktivni pitanjima o infrastrukturi, komunalnom redu i društvenoj zajednici. Odgovori su redoviti s naznakom i stanja kakvo je postojeće, a i konkretne vremenske projekcije za realizaciju su obećano neistinite. Domena uređenja javnih površina uz postojeće ceste nije na zadovoljavajućoj razini i tu smo kao vijećnici nemoćni i bilo kakvom pitanjem stanje se interpretira kao provokacija.
Kandidiramo se kao općina na određene tehnički i pravno zahtjevne natječaje ministarstava i EU fondova za koje je bilo više nego dovoljno vremena da se kvalitetno izrade i usklade prema tim zakonima koji ih propisuju, a naravno da se EU projekti odbijaju jer nisu spremni ili se kasni s prijavama. Isto tako oni koji bi trebali biti nositelji projekata razvoja Skrada i biti u njihovoj vodećoj poziciji ne dolaze do izražaja jer iz nekih razloga ne mogu ili ne moraju. Politička neodgovornost. Valjda shvaćate da smo si sami krivi. Upravljanje i posao se ne provodi profesionalno, ako ga nismo ni naučili. Od stvaranja naše domovine do sada nitko nas nije uspio dovesti u lošije stanje kakvo je osim onih koji su bili na vlasti.
Za to postoji povijest koja rijetko koga zanima, a još manje ju razumije. Svi je se svi rado prisjećaju kada kola krenu nizbrdo, a zazivaju ju pred izbore. Učiteljica života kažu. U svijetu u kojem svi lažu i to je trend, govoriti o poštenju je licemjerno. Tko laže? Svi nam lažu i obećavaju. Čudimo se nečemu? Bomboni ispadaju iz usta kada trebaju glasovi, divno je sve. Koliko je sve divno do onda ćemo sve to trpjeti. Podjele razjedaju našu zajednicu i to nije dobro da neki koriste i podržavaju.
Kao ljudi koji nisu opterećeni samim sobom ni svojim klonovima i dalje ćemo služiti mještanima i kritizirati sve što mora biti bolje. Raditi ćemo i predlagati sve što je pozitivno za unapređenje mjesta i okolnih naselja, a u svrhu dugotrajnog boljitka svima nama i našoj djeci.

Nezavisna lista Skrad