19. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad  se održala u petak, 15. prosinca 2023. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Skrad uz troje opravdano odsutnih vijećnika. Bila je to posljednja sjednica u ovoj kalendarskoj godini i na njoj je usvojen Proračun za 2024. godinu težak 4,5 milijuna Eura.

No prije realizacije dnevnog reda vijećnici su tijekom aktualnog sata postavljali pitanja načelniku Damiru Grguriću. Tako su pitanja postavili, Ivan Crnković /Što se čini po pitanju ruševnih kuća koje predstavljaju opasnost za žitelje u svakodnevnom kretanju ulicama/, Ivana Poljančić Beljan /kada će započeti radovi na starom hotelu/, Josip Jurković /Hoće li se u ulici Grič dodati rasvjetna tijela kojih je premalo/, Dubravko Mance /Što se događa uz Zeleni vir, cesta i kanjon/, Josip Crnković /dio sanitarnih čvorova u Domu kulture ne radi, postoji li mogućnost otvaranja suvenirnice u centru Skrada/.

Po pitanju ruševnih kuća pripremit će se papiri koji će ići vlasnicima takvih objekata s rokovima za rješavanje. Ako se vlasnici ogluše na opomene Općine postoje „regule“ prema kojima će Općina postupiti, pa ako bivši predsjednik uprave HEP-a Barbarić ruši svoju kuću tako će biti i u Skradu, nitko nije nedodirljiv, rekao je Grgurić.

Radovi na hotelu nisu još počeli, izrađuje se projektna dokumentacija, dogovaraju se postupci sinkronizacije budućih radova /svlačionica i sanitarni čvor kuglane/ jer se kuglana naslanja na Hotel. Čini se sve kako kuglana nebi izgubila propisane uvijete za natjecanja, već da, naprotiv, dobije na većoj kvaliteti dosadašnjih prostora, dodala je pročelnica Crnković Đorđević.

U ulici Grič ali i drugim naseljima Općine Skrad dodat će se stupovi i rasvjetna tijela no to će odraditi kooperant koji održava javnu rasvjetu. U Zelenom viru nije ništa novog, kanjon i mostići su u postupku odobravanja sredstava za rekonstrukciju /sredstva PGŽ/, a za cestu se čekaju dodatna sredstva države. Što se tiče sanitarnih čvorova u Domu oni će se potpuno obnoviti i sredstva su predviđena u Proračunu. Suvenirnica će doći na red usporedo s kupnjom benzinske stanice te će se u istom prostoru na policama naći i turistički promo materijali i suveniri.   

Nakon Aktualca usvojen je dugačak dnevni red od 22 točke. Prvo su se rješavale točke vezane uz Proračun 2023. godine, pa je nakon usvajanja zapisnika prošle sjednice /uz komentare, Josip Crnković, zašto se nekim vijećnicima pišu titule a nekima ne te Ivana Crnkovića, kako zapisničarka Anita Rački prerevno, od riječi do riječi, piše zapisnike, usvojeni su, Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2023.g. pa su tako prihodi i rashodi usklađeni i iznose, prihodi 1,484 milijuna Eura a rashodi 1,575 milijuna Eura uz manjak od 46 tisuća Eura, Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.g. /ukupno 418,23 tisuće Eura/, Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g. /ukupno 302,3 tisuće Eura/, Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.g. /ukupno 48 tisuća Eura/, Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023.g. /ukupno 20 tisuća Eura/, Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog programa na području Općine Skrad za 2023.g /ukupno 22,1 tisuća Eura/, Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada-prijatelj djece» za 2023.g. /ukupno 22,2 tisuće Eura/, Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Programa  javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2023. godinu/ukupno 62,1 tisuća Eura/ , Prijedlog Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2023.g. /ukupno 18,2 tisuće Eura/. Svi su prijedlozi jednoglasno prihvaćeni.

Nakon obrazloženja načelnika Grgurića i pročelnice Crnković Đorđević koji su rekli kako će se velika većina planiranih sredstava budućeg Proračuna utrošiti za cestu Zeleni vir, za novu zgradu PINS-a, za cestu od Velikog selca do Perića, za uređenja groblja i crkava, za nabavu kombi vozila za DVD Skrad i udruge Skrada nije bilo velike rasprave. Josip Crnković je rekao kako bi trebalo u socijalni program dodati sredstva za pomoć asistentima koji rade s djecom  s teškoćama jer su njihova primanja vrlo mala u odnosu na posao koji obavljaju. Načelnik se načelno složio pa će se o konkretnim potezima na sljedećim sjednicama vijeća dodatno odlučivati. Proračun je jednoglasno usvojen a potom su usvojeni posebno dijelovi Proračuna, Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2024.g., Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024.g., Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.g., Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024.g., Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024.g., Prijedlog Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2024.g., Prijedlog Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2024.g., Prijedlog Programa javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2024.g., Prijedlog Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada-prijatelj djece» za 2024.g.

Na kraju sjednice prihvaćeni su, Prijedlog Odluke o porezima Općine Skrad /na potrošnju 3 %; porez na kuće za odmor 3 Eura po kvadratu korisne površine; za korištenje javne površine, kiosci1,5 Eura po kvadratu mjesečno, štandovi i prikolice 3 Eura dan, ugostiteljske terase 1,5 Eura mjesečno po kvadratu, prodaja robe i cvijeća 3 Eura dan, otvorena skladišta, deponiji 1,5 Eura po kvadratu za mjesec dana te parkiranje vozila 2 Eura dan ili 30 Eura mjesečno za parkirališno mjesto te Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj na području Općine Skrad te on iznosi 45 Eura po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu i objektu za robinzonski smještaj.

Na kraju su predsjednik vijeća Tonček Kezele i načelnik Općine Damir Grgurić svim vijećnicima, djelatnicima Općine i žiteljima Općine Skrad zaželjeli sretan Božić i nadolazeću Novu godinu, uz obilje zdravlja i sreće…