9. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad   održana je u srijedu, 06. srpnja 2022. godine.

Na dnevnom redu bilo je 25 točaka. Tijekom sjednice usvojen je Zapisnik  sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2021.godinu, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g., Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g., Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g., Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2022.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o financiranju socijalnog programa na području Općine Skrad za 2022.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji „Općina Skrad-prijatelj djece“ za 2022.g., Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2022. godinu, Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2022. godinu, Odluka o zaduživanju Općine Skrad, Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.06.2022.g., Program proslave Dana Općine Skrad 2022.g., Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2022.g., Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Skrad, Odluka o komunalnom redu, Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2021.g., Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2022.g., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima korištenja Doma kulture u Skradu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća …

Važno je naglasiti da se povećavaju prihodi Proračuna za 2022. godinu i oni iznose 14.120.849,00 kuna. Isto tako povećavaju se i rashodi na 14.680.849,00 kuna. Značajnije stavke rashoda su:  

 • Rashodi za zaposlene (A200601) povećani su za 113.150,00 kuna zbog prijma u službu službenika na radno mjesto „referent za proračun i financije“ na pola radnog vremena, te zbog popune radne satnice namještenika „spremačica“;
 • Rashodi za rad djelatnika po ugovoru sa HZZ-om (A200602) smanjeni su za 118.900,00 kuna zbog manjeg broja zaposlenih na javnim radovima;
 • Rashodi za projekt „Eight Cites for Building our EU“ (T200606)povećani su za 44.500,00 kuna iz razloga što su nastavljene projektne aktivnosti koje su tijekom pandemijskog razdoblja pauzirane;
 • Projekt „Uređenje kuhinje u vrtiću – faza II (opremanje) (A200705) u 2022. godini sveden je na 0 (rashodi su smanjeni za 300.000,00 kuna) iz razloga što nije raspisan očekivani natječaj Središnjeg ureda za demografiju i mlade koji bi omogućio nastavak ovog projekta;
 • Rashodi projekta „Uređenje prilaza Domu kulture“ (T200708) povećani su za 70.000,00 kuna sukladno izrađenom troškovniku; sredstva su osigurana iz proračuna Primorsko-goranske županije;
 • Rashodi za održavanje javne rasvjete (A300101) povećani su za 20.000,00 kuna iz razloga povećanja cijena električne energije;
 • Projekt „Energetska učinkovitost sustava javne rasvjete“ (T300125) sveden je na 0 jer je uveden projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Skrad“ (K304010) čija je ukupna procijenjena vrijednost 1.069.000,00 kuna, a za 2022. godinu planirano je 200.000,00 kuna s obzirom na projekciju tijeka radova. Projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Skrad“ (K304010) planira se financirati putem HBOR-ovog kredita za sufinanciranje energetske učinkovitosti (Europski strukturni i investicijski fondovi). Projekcija zaduživanja i plana otplate navedena je u Odluci o izvršavanju Proračuna. Za tu namjenu izradit će se projektna dokumentacija za koju je planirano 7.000,00 kuna (A300401);
 • Uveden je projekt „Revizija projektne dokumentacije za izgradnju vidikovca na Periću“ (A300217) kako bi se izrađena projektna dokumentacija uskladila sa smjernicama Javnog poziva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, iz kojeg se planira financirati izgradnja projekta;
 • Kapitalni projekt (K300404) „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Skrad-Zeleni vir (III.faza) smanjen je za 600.000,00 kuna te iznosi 400.000,00 kuna jer je Primorsko-goranska županija osigurala iznos od 400.000,00 kuna za provođenje te faze rekonstrukcije ceste;
 • Uveden je Kapitalni projekt (K300411) „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Skrad-Zeleni vir (IV. faza) zbog najave osiguranja sredstava za provođenje rekonstrukcije nerazvrstane ceste od Skrad-Zeleni vir Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 5.000.000,00 kuna; navedeni kapitalni projekt predstavlja i najveću promjenu definiranu Odlukom o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2022;
 • „Projekt rekonstrukcije Gornjeg parkirališta“ (K300408) povećan je za 800.000,00 kuna zbog izrađenog troškovnika (dio projektne dokumentacije) te sada iznosi ukupno 1.400.000,00 kuna; Navedeni projekt prijavljen je na županijske i nacionalne fondove te je donesena Odluka o sufinanciranju provedbe projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 550.000,00 kuna, rezultati drugih prijava još nisu doneseni;
 • Uveden je kapitalni projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gornja Dobra-Brezje-Pečišće“ (K300409) u ukupnom iznosu od 312.500,00 kuna za koji je osigurano 250.000,00 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU;
 • Uveden je projekt „Uređenje dječjeg igrališta“ (K400201) u iznosu od 250.000,00 kuna od kojih je 200.000,00 kuna planirano od sredstava pomoći od države; Projekt je prijavljen na natječaj Središnjeg ureda za demografiju i mlade (rezultati prijave još nisu doneseni);
 • Uveden je projekt „Uređenje prilaza dječjem igralištu“ (K400207) u ukupnom iznosu od 101.000,00 kuna od kojih je 56.666,00 kuna osigurano iz Proračuna Primorsko-goranske županije;
 • Uveden je projekt „Obnova mostova u Zelenom viru“ (K500104) u iznosu od 87.500,00 kuna od kojih je 41.500,00 kuna osigurano iz Proračuna Primorsko-goranske županije; Projekt se odnosi na obnovu mostova na šetnici Curak (Ložac –Zeleni vir);
 • Projekt „Nabava ratraka“ (K500114) smanjen je za 600.000,00 kuna, odnosno sveden na 0 zbog nemogućnosti osiguranja sredstva za nabavku ratraka tijekom ove proračunske godine;

PROGRAM PROSLAVE DANA OPĆINE SKRAD 2022. GODINE

09.07. (subota) – „SVI ZA DEJANA“ – DRUŽENJE UZ BOĆANJE I NOGOMET

16:00 h – polaganje cvijeća i svijeća na mjesnom groblju u Skradu na grob

pokojnog Dejana Crnkovića

17:00 h – početak druženja, SRC Skradska draga

23.07. (subota) – FESTIVAL MALINA

14:00 h – planinarenje na Skradski vrh

16:00 h – početak Festivala, SRC Skradska Draga

05.08. (četvrtak) – DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH

BRANITELJA

09:00 h – polaganje cvijeća i svijeća kod spomen obilježja „Križ“ i na grob pokojnog branitelja Josipa Blaževića-Blaža

06.08. (subota) – DJEČJE IGRE

17:00 – početak, SRC Skradska Draga

10.08. (srijeda) – SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SKRAD

11:30 h – polaganje cvijeća i svijeća kod spomen obilježja „Križ“ i na grob Josipa

Blaževića-Blaža

12:00 h – svečana sjednica u Domu kulture

– dodjela javnih priznanja i nagrada

13.08. (subota) – 11. WOODROCK – KONCERT

20:00 h – početak, SRC Skradska draga

15.08. (nedjelja) – PROSLAVA BLAGDANA DANA VELIKE GOSPE

11:00 h – Sveta misa na Skradskom Vrhu u čast Uznesenja Blažene Djevice

Marije na Nebo

13:00 h – Druženje uz domjenak za sudionike hodočašća i goste na Hripcu

21.08. (nedjelja) – PLANINARSKI POHOD „SKRADSKIM STAZAMA DO SV. BERNARDA“

27.08. (subota) – OTVORENO PRVENSTVO GORSKOG KOTARA U ŠAHU UZ DAN OPĆINE SKRAD

10:00 h – početak turnira, SRC Skradska draga

Ovogodišnje nagrade uz Dan općine Skrad dodijelit će se sljedećim pojedincima i udrugama:

1. DVD Skrad, za značajan doprinos i ostvarene rezultate na županijskim i nacionalnim natjecanjima,

2. Udruga „Skradska žena“ povodom 15 godina djelovanja i promicanja Općine Skrad,

3. Folklorna skupina „Skračka deca“ povodom 15 godina djelovanja i promocije Općine Skrad,

4. Antun Zlatko Rački za osobit doprinos, djelovanje i napredak skijaškog trčanja na području Općine Skrad,

5. Skijaški klub „Polet“ Skrad povodom 50 godina postojanja te za promociju Općine Skrad i postignute značajne rezultate,

6. Franka Naglić za postignute osobite uspjehe u skijaškom trčanju,

7. Mateo Gorupić   za postignute osobite uspjehe u skijaškom trčanju,

8. Duško Zatezalo, posmrtno, za postignute iznimne rezultate i uspjehe u radu s mladim sportašima na području Općine Skrad i Gorskog kotara.

Sportske udruge dobit će iz Proračuna sljedeća sredstva:

 1. Kuglački klub „Skrad“ Skrad 17.000,00 kn
 2. Nogometni klub „Polet“ Skrad 50.000,00 kn
 3. Skijaški klub „Polet“ Skrad 60.000,00 kn
 4. Biatlonski klub „Polet“ Skrad 12.000,00 kn
 5. PD „Skradski vrh“ Skrad 10.000,00 kn
 6. Šahovski klub „Goranka“ Ravna Gora 7.000,00 kn

Za kulturu i turizam izdvojit će se sljedeća sredstva:

– Društvo „Naša djeca“ Skrad (Folklorna skupina „Skračka deca“) 8.000,00 kn

– Mjesna knjižnica 6.000,00 kn

– Udruga “Skradska žena” Skrad 7.000,00 kn

– Turistička promidžba i kulturna događanja 91.500,00 kn

– Sufinanciranje Županijskog bibliobusa 10.000,00 kn

– Sufinanciranje Radija „Gorski kotar“ 25.000,00 kn

– Sufinanciranje tiskanja „Goranskog Novog lista“ 18.000,00 kn