11. ožujka 2021.  nakon kratke i teške bolesti u 70. godini života predao je svoju plemenitu dušu Bogu, njegov sluga svećenik Stjepan Porkulabić. Rođen je    15.8.1951. godine, a od 2001. godine vodio je župu Skrad. Obilježio je život vjernika župe zadnjih dvadeset godina ali i cijele zajednice u kojoj je uvijek bio rado viđen gost.  

U nadi uskrsnuća, dobrom Bogu preporučamo našega brata i njegovu neumrlu dušu!

Pokoj vječni, daruj mu Gospodine!