5. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad se održala u ponedjeljak 27. rujna 2021. godine u Domu kulture uz epidemiološke mjere. U aktualnom satu postavljanjem pitanja načelniku ili predsjednici Vijeća vijećnica SDP-a Helga Grgurić svojim je pitanjem zašto se mijenjaju Urbanistički planovi tako često misleći na točke dnevnog reda 6. i 7. te traženjem dokumentacije o granici između Općine Skrad i Ravna Gora piknulo načelnika Općine Damira Grgurića i vijećnika HDZ-a koji SDP godinama prozivaju  dok je bio na vlasti kako su „prodali“ Općinu Skrad Ravnoj Gori…

http://www.skrad.hr/dokumenti/2020/PPUO_SKRAD_-II_izmjene_i_dopune-_PRIJEDLOG_PLANA_ZA_PONOVLJENU_JAVNU_RASPRAVU1.pdf iz 2020.
(Prijedlog promjene granica prikazan je na gornjoj slici. Plavom bojom označena je
postojeća granica Općine Skrad a crvenom bojom prijedlog nove granice. Nova
granica na više mjesta odstupa od postojeće u prvom redu radi ispravljanja naprijed
navedenih prostornih i funkcionalnih nelogičnosti. Prijedlog nove granice uz to
uvažava i prostorne granice (ceste, potoci, putevi i sl.) te granice katastarskih čestica.
Nakon provedbe usklađivanja granica koje uključuje donošenje odluka na
predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave te provedbu istih u registru
prostornih jedinica Državne geodetske uprave granice će se izmijeniti u jednoj od
sljedećih izmjena Prostornog plana uređenja Općine.)

Inače aktualac je započeo pitanjima Josipa Crnkovića vezanim uz prilaz vrtiću, jer roditelji zbog epidemioloških mjera ne ulaze u prostor vrtića, kako napraviti nadstrešnicu i poboljšati prilaznu površinu na kojoj se stvaraju mlake vode za vrijeme kiše te kada će se sanirati udarne rupe  u centru Skrada te Šiljaru…Ivana Poljančić Beljan pitala je što će biti s natječajem PGŽ-a za sufinanciranje sanjkališta, tko je nadležan za čišćenje mrtvačnice i sanitarnog čvora.

Načelnik Grgurić redom je odgovorio kako će se udarne rupe pokrpati kroz desetak dana kada se bude počela asfaltirati cesta prema selu Rogi, dok će nadstrešnica iznad ulaza u vrtić pričekati radove na energetskoj obnovi fasade stare školske zgrade.

Vijećnici Grgurić načelnik je odgovorio kako se nije dovoljno dobro upoznala s odlukama SDP-ovih prethodnika koji su vodili Općinu u prijašnjim mandatima…a što se tiče promjene UPU-a su normalna stvar jer se ide u korist žitelja koji žive na području Općine ili nekog prostora, konkretno na području Hlevci  gdje više nema ni jedne građevinske čestice.

O natječaju PGŽ za sanjkališta Grgurić je rekao kako će se Skrad kandidirati za ratrak iako je u planu bila i pokretna traka no za nju treba imati potrebnu papirologiju pa se od trake zbog kratkoće vremena odustalo. Što se tiče mrtvačnice dobivene se ponude za unutarnje uređenje, zavjese, a što se tiče brige o sanitarnom čvoru, za njega je odgovoran koncesionar, koji koristi i skladišni prostor u mrtvačnici.

O pitanju mrtvačnice razvila se rasprava kako treba razgovarati i vidjeti koja je uloga koncesionara u svezi sanitarnog čvora, tko bi trebao čistiti prostore mrtvačnice, da li to stoji u ugovoru o koncesiji…tako da će se provjeriti tko što ima raditi u tom slučaju iako načelnik Grgurić kaže kako će on uzeti „ribaću četku“ i očistiti sanitarni čvor te pohraniti ključ u općini.  

Po aktualnom satu usvojen je dnevni red sjednice te su uz primjedbe vijećnice Poljančić Beljan usvojeni  zapisnici  2. i 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad.

Uz raspravu vijećnika oporbe zašto 100 kn naplate od roditelja kada je predizborno obećanje HDZ-a bilo besplatan vrtić za sve, Ivan Crnković je dodao kako su ta sredstva za poboljšanje higijenskog standarda rada vrtića te je ta odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga prihvaćena s 4 glasa ZA, 2 glasa NE i 2 glasa suzdržan.

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima kojima Općina Skrad nije osnivač

i odluka o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad prihvaćene su bez rasprave jednoglasno.

Uz pojašnjenje Nikoline Crnković Đorđević gdje se u projektu obnove „Stari hotel“ mijenjaju pojedine stavke na niže ili više i ukupne su vrijednosti oko 1 milijun eura s učešćem Općine od 234 tisuće kn, donijeta je odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Skrad za projekt „Rekonstrukcija, opremanje i prenamjena zgrade starog hotela u Društveni dom Skrad“. Na pitanje Poljančić Beljan što će biti nakon pet godina tijekom kojih će stari hotel biti Društveni dom, načelnik Grgurić je rekao kako će se stolovi i stolci zamijeniti krevetima i noćnim ormarićima.

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 5 – vikend naselje VN 1 u Hlevcima i Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 6 – vikend naselje VN 2 u Hlevcima su jednoglasno prihvaćene nakon objašnjenja načelnika Grgurića tijekom kojeg je rekao kako vikend zone nestaju iz UPU te se smatraju građevinskim područjima, za stanovanje ili turističke svrhe…

Donijeta je odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu zbog minusa na poslovnom računu koji će po današnjoj odluci biti realiziran s poslovnom bankom općine.

Na kraju sjednice nije prihvaćen zahtjev Mance Berislava iz sela  Hlevci, Zamolba za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi i prodaju k.č.br. 8777/17, 8777/18, 8785/3 i 8778/5 k.o. Divjake. Razlozi su što bi ukidanjem javnog dobra i prodajom bio zatvoren prolaz vlasnicima drugih čestica na prilaznu cestu. Mogućnost je da se javno dobro ukine no tada bi Općina direktnim kontaktima s vlasnicima riješila pitanje svih čestica koje imaju status javnog dobra u općoj uporabi.