2. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad se održala u ponedjeljak, 5.7.2021. s početkom u 18,00 sati u Domu kulture  Općine Skrad. Na početku predsjednica Vijeća Natali Ribić pozdravila je sve vijećnike te utvrdila da sjednici prisustvuju svi vijećnici.

Potom je otvorila aktualni sat tijekom kojega je vijećnica Ivana Poljančić Beljan pohvalila što je ured TZ otvoren zapošljavanjem jedne djelatnice a potom postavila pitanje uz vođenje web stranice TZ ili otvaranje npr. Facebook stranice uz aktualnosti u Općini Skrad i događanjima u Skradu.

Načelnik Damir Grgurić odgovorio je kako ured TZ radi od srijede do nedjelje dok je Nikolina Crnković Đorđević dodala kako će se na Facebook stranici Općine objavljivati sve informacije o događanjima u Općini.

Tamara Abramović pitala je što je s prometnom signalizacijom, posebice prema Zelenom viru, jer na cesti do izletišta se odvijaju radovi proširenja ceste i ona nije stalno prohodna za goste.

Načelnik Grgurić odgovorio je kako se za prolaz do izletišta treba čekati dok stroj radi na iskopima, no tabla za preusmjeravanje prometa nije još postavljena, dok bi koncesionar trebao na svojim web stranicama goste na radove upozoriti i preusmjeriti ih ili na Ložac ili staze kojima se dolazi pješke u Zeleni vir. O turističkoj signalizaciji trebao bi se brinuti PINS kao koncesionar. Mi moramo sredstva za cestu utrošiti i radovi se moraju izvesti…

Ivana Poljančić dodala je ako želimo razvijati turizam treba raditi na informacijama za posjetioce na što načelnik kaže kako nema odgovora s kojim bi svi bili zadovoljni, ili cestu zatvoriti ili dopustiti prometovanje uz ograničenja i čekanja…

Josip Crnković pitao je što će biti s starim hotelom Zeleni vir na što je načelnik odgovorio kako on ide na mjeru 7.4.1 kao kulturni centar…a završetkom natječaja će se vidjeti vrijeme realizacije tog projekta.

Po aktualcu novi stari načelnik dao je svečanu prisegu a potom je odrađeno 15 točki dnevnog reda.  

Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice,   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2020.g., Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu, Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g., Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g., Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-31.03.2021.g., Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2021. godinu, Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2021. godinu, Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Skrad, Odluka o imenovanju Odbora za proslavu Dana Općine, Odluka o utvrđivanju obilježavanja blagdana u 2021. godini, zamolba obitelji Marković, Veliko Selce 6,  za proširenje okućnice na dio općinske čestice 2655/2 k.o. Divjake te zahtjev Selme Seifert, Hlevci,  za izmiještanje postojećeg puta…Sve točke su uglavnom jednoglasno prihvaćene, bez većih rasprava… dok će se na pitanje Helge Grgurić vezano za utrošena sredstva uz stavku intelektualnih i osobnih usluga dati pisani odgovor…

VIŠE O POJEDINIM TOČKAMA DNEVNOG REDA USKORO…