Redovna godišnja Skupština kinološkog društva „Skrad“  se održala 10. 03. 2023. godine u 18,30 sati u prostorijama doma kulture u Skradu.

Na početku Skupštine usvojen je dnevni red,  poslovnik  o radu Skupštine, izvršen je izbor radnih tijela skupštine, prihvaćeno je izvješće Verifikacijske komisije te je utvrđen potreban broj članova za donošenje pravovaljanih odluka Skupštine.

Izvješće o radu udruge iznio je Toni Ribić te je naveo:“ Poštovani članovi, 2022. godine nastavljeno je uredno djelovanje Udruge, te je Izvršni odbor održao dvije sjednice na kojoj smo se dotakli svih tema koje su prisutni članovi imali potrebu analizirati. Podmirena je članarina prema Hrvatskom kinološkom savezu a prema popisu članova koji su podmirili članarinu u 2022.g., društvo je brojalo 33 člana a 23 člana su i članovi HKS. Prijedlog Izvršnog odbora je da članarina prema društvu za 2023.g iznosi 10 eura, umjesto dosadašnjih 50,00 kuna. Članarina prema Hrvatskom kinološkom savezu iznosi 30 eura (za uplate poslije 31.03., 35 eura).

Prema objavljenom natječaju općine Skrad za prijavu i financiranje iz sredstava proračuna općine Skrad u 2022.g., prijavili smo dva programa:

-Organizaciju utakmice glasnoga gona u gateru na divlju svinju sa dodjelom kandidature CACT,

-Organizaciju međunarodne specijalne izložbu pasa svih skupine sa dodjelom kandidature CAC.

Programi su ocijenjeni su kao opravdani, te nam je odobreno sufinanciranje istih u iznosu od 6.000,00 kuna. Naknadno smo poradi velikih troškova za organizaciju nacionalne izložbe zatražili pomoć od strane općine Skrad te su isti sufinancirali dodatno sa otprilike 50% nabavku pehara sa iznosom od 3.000,00 kuna. Sukladno planu održali smo zajedno sa KD „Fužine“ po prvi puta nacionalnu izložbu svih pasmina pasa CAC HR. Na istoj je bilo prijavljeno ukupno 230 pasa, te je ukupni dojam kako izlagača tako i sudaca bio vrlo dobar uz sve pohvale na organizaciji izložbe.

Nažalost utakmicu glasnog gona na divlju svinju u gateru nismo održali jer svinja koja se u gateru nalazila nije bila podobna za održavanje takmičenja. Naknadno smo uz financijsku pomoć Roberta Delača, Roberta Geca te Dina Horvata iz Hreljina kupili drugu krmaču u Istri a isti su za to izdvojili ukupno 2.500, 00 kuna, te im se ovom prilikom zahvaljujemo.

Od strane Lovačke udruge „Divokoza“ Brod na kupi zaprimili smo donaciju od 2.000,00 kuna za potrebe gatera. Navedenim novčanim sredstvima kupljen je kukuruz, te je od strane kinološkog društva u dva navrata napunjena automatska hranilica u gateru.

U četiri navrata nekoliko članova sudjelovalo je na akcijama dogradnje gatera, te smo istom prilikom sa članovima LD „Jelen”, isti nadogradili a tijekom ove godine biti će potrebno još nekoliko radnih akcija da se započeti radovi dovrše. Članovi su dio materijala nabavili sami a dio koje je bio potreban kupilo je kinološko društvo.

Zajedno sa LD „Jelen“ od strane LS PGŽ odobrena nam je za potrebe dogradnje i održavanja gatera novčana pomoć u iznosu od 10.000,00 kuna koja bi nam trebala biti isplaćena tijekom 2023.g.

Moramo istači kako je odaziv članova na ispomoć pri organizaciji nacionalne izložbe bio slab, odnosno dan prije izložbe na pripremu ringova i ostaloga odazvalo se šest članova, na dan izložbe osam članova te nekoliko članova LD „Jelen“ i SK „Polet“, dok smo sljedećeg dana četvero pomagali na izložbi u Fužinama. Od navedenog broja tih četvero se odazvalo sva tri dana.“

Nakon iznijetih izvješća o radu, Izvršnog odbora, financijskog izvješća, izvješća vođe uzgoja, Nadzornog odbora u raspravi po inima Miroslav Grgurić je komentirao kako će trebati vidjeti što s većim događanjima, jesu li ona potrebna kada se istima ne odaziva dovoljan broj članova…Za nas je važan uzgoj , ispiti pasa dok smotre pasa izgleda većini članova nisu u prvom planu. Izvješća su prihvaćena jednoglasno i potom se prišlo izboru novog rukovodstva društva. Za predsjednika je predložen Igor Kolenc te je on jednoglasno i prihvaćen.

U nastavku skupštine obilježeno je 20 godina djelovanja društva te je Toni Ribić iznio kronologiju događanja društva od njenih početaka do danas koje je priredio Miroslav Grgurić. Pritom su spomenuti osnivači društva Miroslav Grgurić, Boris Mulc, Marijan Glad, Zlatko Marincel, Matija Jerbić, Željko Podobnik i Ivan Burić. Zahvalnice su dobili za 20 godina članstva i rada Miroslav Grgurić, Ivan Jakovac, Zlatko Marincel i Boris Mulc. Za višegodišnje članstvo i rad zahvalnice su primili Igor Kolenc, Nenad Ribić, Rade Trbović, Predrag Kovačić, Branimir Panijan i Marko Jardas. Plakete, diplome, su dobili i članovi osnivači, sada bivši članovi Rajko Štimac, Ladislav Podnar, Alen Štimac, Matija jerbić, Dmitar Škorić, Vilim Klobučar i Emina Heski te Lovačkim društvima Divokoza i Jelen a Općini Skrad za pomaganje u radu društva.

Po završetku Skupštine nastavljeno je druženje članstva i gostiju iz drugih udruga…