13. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad se održala prošlog petka, 17. veljače 2023. godine s početkom u 18,00 sati u Domu kulture. Kada se sve sabere, iz postavljenih pitanja iz aktualnog sata i dnevnog  reda, može se reći kako je to bila jedna vrlo mirna sjednica.

U aktualcu dva su pitanja postavljena, kako će teći obnova u Zelenom viru te što se događa s grijanjem u školi, odnosno dječjem vrtiću.

Načelnik  Damir Grgurić je odgovorio kako je obavio razgovore s Javnom ustanovom Priroda vezano uz ulaganja u Zeleni vir,  u srušene mostiće i  sanaciju šteta koje su nastale uslijed elementarne nepogode, kako su oni rekli da će  izraditi projektnu dokumentaciju i ove godine uložiti  do 30 tisuća Eura u Zeleni vir te kako će se ostalo dodatno pokušati dogovoriti s Ministarstvom turizma… Što se tiče grijanja u školi i dječjem vrtiću tu je odgovorna škola i njen Osnivač, PGŽ…

Poslije aktualca usvojeni su  Zapisnici sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, donijete su,  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2023.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2023. godinu. Potom je donijeta  Odluka o zaduživanju Općine Skrad na  skoro 142 tisuće Eura koji bi se utrošili za financiranje javne rasvjete u Općini Skrad.

Iz donijete Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu vidi se ulaganje od 2,2 milijuna Eura za uređenje mjesnog trga, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Skrad Zeleni vir i Gornja Dobra – Pečišće, proširenje javne rasvjete u naselju Hlevci, gradnju potpornih zidova u Selskoj ulici, na Vrtovima, kanalizacijski kolektor, geodetsko katastarske usluge, pretovarne stanice i nabavu spremnika za otpad, gradnju nove aleje na groglju i ograde na novom groblju, gradnju poslovne zgrade PINS-a.

Krajem sjednice  donijete su Odluke, o prvim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023., o prvim izmjenama Odluke o financiranju socijalnog programa na području Općine Skrad za 2023.,  o II. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Skrad, o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Skrad za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zatupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2023., o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2023.,  o prihvaćanju izvješća o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje  01.01. – 31.12.2022. godine.

Nakon analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2022.g.donijet je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Skrad za 2023.godinu dok je za člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ imenovan Ivan Crnković.